Školské akcie 2022/2023 - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
Literárny Lučenec_2022
Planetárium_2022
Atletický štvorboj_2022
KABU_2022
Biologická exkurzia Vydrovo_2022
Vedecká hračka - kaleidoskop_2022
Návrat na obsah