Napísali o nás - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
Naša Dominika
    Dominika je naša spolužiačka. Je veľmi milá, kamarátska, snaží sa vzorne plniť povinnosti v škole a je aj veľmi samostatná, hoci od mala bojuje s istým hendikepom. A že bojuje statočne, dokázala tento víkend.
Od svojich piatich rokov pláva v plaveckom oddiele  Flipper, ale ešte nikdy nebola  na plaveckých pretekoch.  Až teraz  pod hlavičkou CEHAP - Centra hendikepovaných  plavcov -  absolvovala  v Prahe 1. kolo česko-slovenského pohára  v para plávaní. A hneď obsadila tretie miesto a na Slovensko priviezla bronzovú medailu!
Dominike srdečne blahoželáme a tešíme sa spolu s ňou z jej úspechu.
Dominika, nech sa Ti darí i naďalej!
Tvoji spolužiaci z 9.B

Ochrana prírody – týždeň dobrovoľníctva
Dňa 16.9.2021 sme sa zúčastnili s našou pani triednou učiteľkou 5.B. a triedou 5.D na akcii s cieľom „UPRATOVANIA NÁŠHO MESTA“. Bolo štvrtkové ráno a my sme sa stretli pred budovou našej školy Pionierska 2 o 8:55. Pred školou nám pani učiteľka rozdala vrecia na triedenie odpadu a rukavice. Rozdelili sme sa do dvojíc a vybrali sme sa smerom k námestiu ďalej smerom okolo Gymnázia Jána Chalupku, následne popri Hrone až na dopravné ihrisko. Potom sme postupovali ku železničnej stanici. Žiaľ, pozdĺž celej trasy sme videli našu prírodu znečistenú odpadkami, ktoré sme následne zbierali do vriec.
Myslím si, že ochrana prírody by mala byť pre každého samozrejmosťou. Rodičia by mali učiť svoje deti, že odpad sa nevyhadzuje do prírody. Je dôležité odpad triediť. V každom meste sú nádoby na triedenie odpadu. Modré nádoby sú na papier. Zelené nádoby na sklo. Žlté na plasty. Červené nádoby na kovy. A hnedé nádoby sú na bioodpad.
Môj postoj k tomuto všetkému je: Prírodu, rieky a ovzdušie by sme si mali prioritne chrániť. Je to nielen pre naše dobro, no predovšetkým pre dobro budúcich generácií.

Za kolektív triedy 5.B. Miška Turňová, ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno
Prevencia je viac ako represia
Spolupráca  Mestskej polície  Brezno a našej ZŠ s MŠ Pionierskej 2  funguje na plné obrátky. V rámci hesla „Prevencia je viac ako represia“ sa žiaci deviateho ročníka zúčastnili pútavej prednášky vedenej náčelníkom Mestskej polície v Brezne, pánom Mgr. J. Štulajterom na tému Práca mestskej polície. Žiaci sa dozvedeli o jej mnohých úlohách, medzi ktoré patrí hlavne zabezpečenie verejného poriadku, ochrana majetku mesta a vykonávanie kontroly dodržiavania všeobecne záväzných nariadení mesta. Dozvedeli sa veľa aj o tom, ktoré konanie im v budúcnosti môže uškodiť  a aké sú postihy v prípade nedodržiavania stanovených noriem správania sa.  Následne sa žiaci zúčastnili exkurzie na Mestskej polícii, kde ich pán náčelník  previedol jej priestormi, porozprával o začiatkoch MsP v Brezne a hlavne, čo žiakov najviac zaujalo, ukázal fungovanie kamerového systému. Ďakujeme pekne za čas, ktorý nám pán náčelník venoval, veriac presne tak ako my, učitelia, že prevencia je viac ako represia.
Žiaci 9.A ZŠ s MŠ Pionierska2 Brezno, MY Horehronie 29.06.2021
Školy za demokraciu
Preventívny vzdelávací program Školy za demokraciu je založený na skúsenostiach nemeckej organizácie Cultures Interactive, ktorá sa tejto téme v Nemecku už viac ako 15 rokov úspešne venuje. Vzdelávací program sa sústreďuje na systematickú prácu so študentmi a študentkami vysokých, stredných a základných škôl, zdôrazňujúc hodnoty slobody, rovnosti, demokracie, otvorenej spoločnosti, a vymedzuje sa voči všetkým formám intolerancie.
V našej škole, Základnej škole s materskou školou Pionierska 2, funguje projekt Školy za demokraciu už piaty rok, teda hneď od svojho vzniku. A ako tento projekt hodnotia naši žiaci v tomto roku ?
My, žiaci 9.A  triedy, sme sa zúčastnili projektu Školy za demokraciu plní očakávaní, lebo sme nevedeli, do čoho ideme.  Projekt zahŕňal vstupné merania názorov, workshopy online i prezenčne, a výstupné merania. V meraniach zisťovali naše názory pred a po workshopoch o skupinách obyvateľstva stojacich na okraji záujmu  spoločnosti. Stretnutia realizovali ľudia s Amnesty International. Na niektorých stretnutiach sme mali „živé knižnice“, ktoré nám rozpovedali svoj životný príbeh. Vďaka týmto ľuďom sme sa napríklad dozvedeli, že aj Rómovia sa vedia vypracovať z ulice na vysoké pozície v spoločnosti. Alebo, že všetko, čo píšu na internete, nemusí byť pravda a na všetko sa treba pozerať z viacerých uhlov. Na poslednom stretnutí sme sa rozprávali o migrantoch a ako vedia byť prínosom pre našu spoločnosť. Celý tento projekt hodnotíme pozitívne, pretože si myslíme, že o týchto témach sa na školách veľmi nerozpráva.
Žiaci 9.A ZŠ s MŠ Pionierska2 Brezno, MY Horehronie 29.06.2021


Reprezentant z MS v hokeji v Rige 2021 medzi nami
Martin Faško-Rudáš, bývalý žiak ZŠ s MŠ Pionierska 2 v Brezne, si našiel čas a navštívil v závere školského roka našu školu. Tento mladý, nadaný a vytrvalý muž prišiel žiakom porozprávať o svojich hokejových začiatkoch v Brezne, o pôsobení v juniorskom klube Everett Silvertips v štáte Washington v USA, no najmä o jeho skvelej príležitosti hrať na tohtoročných Majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Rige.

Žiaci, ktorí sa besedy zúčastnili, sa dozvedeli, že za jeho úspechmi stoja jeho rodičia, ktorí sú stále jeho veľkou oporou a jeho starší brat, ktorý bol pre Martina vzorom v začiatkoch, keď sa postavil na ľad.

Inokedy veľmi aktívni žiaci počas Martinovho rozprávania ticho a pozorne počúvali. Keďže pôsobil niekoľko rokov v americkom tíme, mali možnosť položiť mu počas diskusie otázky v anglickom jazyku. Chlapci a dievčatá sa mohli utvrdiť, že v komunikácii v cudzom jazyku nemusíme hneď rozumieť každému slovu, zmysel viet sa dá mnohokrát domyslieť. Najdôležitejšie je prekonať strach, že urobíme chybu a nebáť sa niečo povedať. Martin ich s úsmevom povzbudzoval a odpovedal im anglicky, aby sa sami presvedčili, že dokážu porozumieť, hoci možno nepoznajú všetky slovíčka, ktoré použil. Jeho návšteva bola dôkazom, že angličtinu sa neučíme preto, aby sme zbierali známky za písomky, ale aby sme sa vedeli v živote zaradiť k tým úspešným. Športovci dnes aj na Slovensku majú často zahraničných trénerov a aktívne ovládanie cudzieho jazyka je pre nich nevyhnutnosťou. Úlohou učiteľov je podporiť, motivovať žiakov a rozvíjať v nich to, v čom sú šikovní a čo ich baví. Od pasívnych procesov učenia sa cudzieho jazyka postupne prejsť k aktívnemu ovládaniu práve počas reálnej konverzácie je pre mnohých asi ten najťažší krok.

Žiaci sa na záver s Martinom odfotili, niektorí aj v jeho drese priamo z MS 2021. Dostali hokejové podpiskarty a jedna žiačka v tombole dokonca získala tričko priamo zo spomínaných majstrovstviev sveta. Žiakom, ktorí sa venujú hokeju hoci sú žiakmi našich bežných tried, ochotne podpísal časti hokejovej výstroje.
Prajeme Martinovi zo srdca hlavne veľa zdravia, aby mohol naďalej korčuľovať na ľade v kluboch mnohých krajín a získavať ďalšie skúsenosti. Želáme mu tiež vytrvalosť a úspech v podobe účasti aj na ďalších MS, príp. na olympiáde alebo možnosti zahrať si v niektorom z klubov NHL. Veríme, že má ešte mnoho rokov hokejovej kariéry pred sebou. Držíme mu palce v jeho plánoch, pretože napriek úspešným rokom zostal pri zemi. Žiaci veľmi ocenili jeho prívetivosť, pretože mali pred stretnutím s hokejovým profesionálom veľký rešpekt. Pôsobil však veľmi prirodzene a skromne.

Ďakujeme mu za ochotu nájsť si čas na besedu a veríme, že budeme mať príležitosť privítať opäť medzi nami aj iných úspešných športovcov z našej školy, napr. Martinovu spolužiačku z jazykovej triedy – reprezentantku SR v biatlone Henrietu Horvátovú.

Fotoalbum z besedy si pozrite

Všetci fanúšikovia/fanúšičky a bývalá triedna z P2 v Brezne, MY Horehronie 29.06.2021
Breznianska samospráva zrekonštruuje ďalšie dve materské školy, a to na Hradbách a B. Němcovej
Po renovácii materskej školy na Mazorníkove príde na rad rekonštrukcia ďalších dvoch materských škôl, a to na uliciach Hradby a Boženy Němcovej. Súčasťou obnovy bude zateplenie stien, výmena okien, dverí, svietidiel, radiátorov a mnoho iných potrebných opráv.
Z vynovených priestorov sa budú môcť tešiť ďalší škôlkari, pedagógovia ako aj rodičia.

Na Hradbách potrebujú rekonštrukciu ako soľ
S rekonštrukciou týchto dvoch materských škôl mesto plánuje začať ešte pred letnými prázdninami. Bližší termín však bude známy po ukončení verejného obstarávania s dodávateľom. Ako uviedol primátor Tomáš Abel, mesto na obnovu získalo finančné zdroje z nórskych fondov vo výške 1,4 milióna eur, vrátane ďalších opatrení. „Materská škola Hradby je zatiaľ jediná škôlka v Brezne, kde sa ešte neuskutočnila rekonštrukcia vnútorných priestorov. Na obnovu sa veľmi tešia, keďže ju už takmer po štyridsiatich rokoch potrebujú ako soľ. Predmetom verejného obstarávania bude zateplenie stien, strechy a stropu v suteréne, výmena okien, dverí a svietidiel.“ Projekt na zateplenie budovy breznianska samospráva vypracovala už skôr, no čakala na vhodnú výzvu, aby mohla získať peniaze na obnovu. „Počas zateplenia plánujeme využiť neprítomnosť detí a zrekonštruovať aj hygienické priestory v triedach,“ dodal primátor.

Mesto bude pokračovať aj v obnove Materskej školy na B. Němcovej
Materská škola na Ulici B. Němcovej už prešla čiastočnou rekonštrukciou pred tromi rokmi a týkala sa interiéru. Podľa informácií z investičného odboru, v prvej etape mesto zrenovovalo priestory určené na pobyt detí na prízemí a poschodí, kde vynovilo hygienické priestory vrátane nových zariaďovacích predmetov, obkladov na stenách a dlažieb. Tiež vymaľovalo triedy a spálne, na komplet vymenilo pôvodné drevené dlážky za nové PVC vrátane podkladných vrstiev a všetky dvere. V druhej etape zrekonštruovalo priestory jedálne umiestnené v suteréne, kde sa robili nové sanačné omietky, maľby a dvere. Zároveň bola namaľovaná strecha, vymenené dažďové zvody a žľaby, zateplený pôjdový priestor v úrovni stropu a spolu s týmito prácami vymaľovali aj schodisko.
Tentokrát Materskú školu na Ulici B. Němcovej čaká zateplenie stien, obkopanie a zaizolovanie stien suterénu, výmena okien, radiátorov, nová kotolňa a rozvody vykurovania.
Nové oplotenie školy má zvýšiť bezpečnosť žiakov
V areáli pri Základnej škole na Pionierskej 2 v Brezne postupne začína lemovať plot. Prioritou mesta je poskytnúť deťom bezpečné prostredie na hry, šport aj vzdelávanie v exteriéri.
Súťaž na zhotoviteľa približne 200 metrov dlhého plota s dvoma dvojkrídlovými bránami v hodnote 33-tisíc Eur vyhrala mestská spoločnosť, ktorá aktuálne stavbu realizu­je. Prvoradým cieľom, ktorý samospráva  touto stavbou sleduje, je zvýšiť bezpečnosť žia­ kov  školy nachádzajúcej   sa v blízkosti frekventovanej cesty na Švermovej ulici. Zá­roveň tu vznikne chránený uzamykateľný priestor vhod­ný na  praktické  vyučovanie v exteriéri, ktorý si samotná škola môže postupne doplniť  o rôzne oddychové prvky aj vlastnú výsadbu.
Momentálne je  nový  plot v procese výstavby, no podľa konateľa víťaznej spoločnosti Jána Lukáča ich činnosť ne­predstavuje pre žiakov žiadne obmedzenie. "Vo vnútri plo­chy sa môžu hrať, naša staveb­ná partia si vždy ohradí len úsek, kde sa aktuálne  pracu­je." Pôvodne malo byť oplote­nie dokončené už v apríli toh­to roka, mierny časový sklz však podľa slov architektky mesta Barbory Halásovej spô­sobili nepriaznivé poveter­nostné podmienky a čakanie na vytýčenie sietí. Z tohto dôvodu bude lehota na odovzda­nie diela predlžená do konca mája.
Eva Šipošová, MY  Horehronie, 4.05.2021
Po otvorení škôl sa breznianski žiaci vrátia do zmodernizovaných učební
Vďaka európskym peniazom sa vlani podarilo výrazne zlepšiť materiálno-technické vybavenie základných škôl v Brezne. Dve z nich už disponujú vynovenými odbornými učebňami, tretiu čaká modernizácia tento rok.
Projekt za viac ako 300-tisíc eur má prispieť k rozvoju kľúčových kompetencií žiakov zvýšením kvality ich vzdelávania. Podpora digitálnych zručností
Obnovené špecializované triedy a moderné didaktické pomôcky. Inými slovami, breznianske deti po návrate do školských lavíc čaká v mnohých prípadoch doslova technologická revolúcia. Vďaka finančnej podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa totiž mestu podarilo zlepšiť materiálno-technické vybavenie základných škôl a to predovšetkým v oblasti informačno-komunikačných technológií.

„Za posledné dva roky naša samospráva investuje mnoho finančných prostriedkov do obnovy predškolských a školských zariadení. Minulý rok sme sa pustili do ďalšieho nového projektu, ktorý prispeje k rozvoju kompetenčných zručností, zvýšeniu odbornosti, gramotnosti a aj pripravenosti žiakov našich základných škôl pre budúcu profesionálnu orientáciu. Záleží nám na tom, aby naši žiaci mali čo najlepšie podmienky vzdelávania a rozširovali si jazykové i digitálne znalosti. Zo získaných finančných prostriedkov zriaďujeme   nové,   prípadne inovujeme existujúce počítačové učebne, jazykové a prírodovedné triedy, ale aj polytechnické učebne a knižnice.
Výrazne tým zlepšujeme infraštruktúru základného vzdelávania v Brezne," uviedol primátor Tomáš Ábel

Vlani sa takto podarilo zm-dernizovať dve z troch základných škôl v Brezne. Mazornícka škola na MPČĽ 35 už disponuje vynovenými učebňami fyziky, chémie, biológie, jazykov, informatiky a aj elektronickou knižnicou v celkovej hodnote takmer 200-tisíc eur a škola na Pionierskej 2 si okrem   komplexne   vybavenej a plne funkčnej učebne informatiky prilepšila aj o jazykovú triedu spolu za viac ako 25-tisíc. Na Základnej škole Karola Rapoša momentálne prebiehajú stavebno-technické úpravy a obnova vybavenia ju ešte len čaká. „Obstaranie učební zatiaľ nezačalo, nakoľko čakáme na správu z kontroly verejného obstarávania," informovala vedúca odboru riadenia projektov Milada Medveďová. Po ukončení tohto procesu by však aj tu malo dôjsť k výmene techniky v jednej z troch existujúcich počítačových učební a takisto aj k dovybaveniu polytechnických tried v celkovej hodnote viac ako 77-tisíc eur.
Eva Šipošová, MY  Horehronie, 26.01.2021


V našom meste mládež športuje...tentokrát o prvákoch z P2 na korčuliach
Slovenský zväz ľadového hokeja a Mesto Brezno priniesol žiakom prvého stupňa unikátny projekt: “Centrum športu pri základnej škole.”
Jeho cieľom je podporiť pohybové aktivity žiakov základných škôl.
Mesto Brezno vstúpilo do tohto projektu ako partner a umožnilo tak všetkým žiakom 1. a 2. ročníkov absolvovať intenzívny týždňový korčuliarsky program pod vedením profesionálnych lektorov - Ambasádorov Športových Aktivít (ASA) Tomáša Turňu, Jána Cpina a Radovana Znaka.
Posledné 2 týždne pred Vianocami okúšali ľadovú plochu v Aréne aj prváčikovia zo Základnej školy s materskou školou Pionierska 2 v Brezne. Mnohí stáli na korčuliach prvýkrát, no určite nie posledný...Projekt bol určite prínosom pre všetky deti, ktoré majú v súčasnej dobe obmedzené možnosti športovania. Veľkú spokojnosť a radosť vyjadrili samotní korčuliari, ich rodičia, ale aj pani triedne učiteľky.
Krátke videozáznamy si môžete pozrieť na stránkach

1.A  Mgr. Kramlová      https://youtu.be/QjTPT4LU8EY
1.B  Mgr. Turčinová      https://www.youtube.com/watch?v=HwmEiDl6LM0
1.D  Mgr. Kuviková       https://www.youtube.com/watch?v=2SWnb4QAKoI

Projekt je momentálne „zazimovaný“, no keď sa „ľady pohnú“, pokračujeme ďalej s prvákmi zo špecializovanej triedy, nultého ročníka a s druhákmi.
Opäť po roku Vianočné dielne na Pionierskej 2 v Brezne
Vianoce skončili, s nádejou a rôznymi očakávaniami sme privítali nový rok 2021. No spomienky na príjemné adventné chvíle ostávajú v našich mysliach . Predvianočný čas je bohatý na množstvo spoločenských a kultúrnych podujatí, koncertov, vystúpení, školských besiedok... Majú svoje osobité čaro. Niet nad osobné stretnutie s človekom...
Bolo to zvláštne obdobie... Celý advent bol zvláštny... My, učitelia prvého stupňa, sme však neboli ochudobnení o iskričky v detských očkách napriek okolnostiam. V našej P2 – ZŠ s MŠ Pionierska2 v Brezne sme sa snažili spoločne s deťmi stráviť príjemné chvíle a ostali sme verní tradícii Vianočných tvorivých dielní.
V piatok 18.decembra 2021, posledný školský deň pred predĺženými  „prázdninami“,  sa všetky triedy prvého stupňa zmenili na dielne. Od rána sa niesli chodbami  zvuky kolied, bolo cítiť vôňu škorice a ihličia...  
Pani učiteľky pripravili pre svojich žiakov množstvo zaujímavých a atraktívnych nápadov. Spoločne s pani vychovávateľkami zasväcovali deti do tajov pečenia oblátok, zdobenia medovníkov, tvorenia vianočných svietnikov, všakovakých dekorácií , ozdôb a ozdôbok od výmyslu sveta.  Samozrejme, nechýbali rozhovory o pôvode a zmysle Vianoc, rozprávanie o rodinných tradíciách a zvykoch. Ale tiež o prianiach . Prianiach pre seba, ale najmä pre druhých ľudí. Blízkych, aj vzdialených. Známych, aj neznámych.
Za všetky deti  a zamestnacov z P2 vám želáme pevné zdravie, veľa dôvodov na radosť a vďaku za každodenné maličkosti. A nezabúdajte sa usmievať!

Fotogalériu si môžete pozrieť TU

Pre mladú olympioničku sa končí nezabudnuteľný školský rok

Zodpovedná, dobrosrdečná, milá, priateľská, šikovná, extrémne inteligentná - tak ju vnímajú spolužiaci. Tereza Belková, žiačka 9.A ZŠ s MŠ Pionierska 2, sa v januári 2020 zúčastnila Zimnej olympiády mládeže vo švajčiarskom Lausanne.

Tereza domov priniesla bronzovú medailu, ktorú získala so slovenskou hokejovou reprezentáciou hráčok do 16 rokov. V zápase proti Švédkam dokonca dala gól. Napriek mnohým školským aj mimoškolským úspechom zostáva stále skromná. Porozprávala nám o svojom nezvyčajnom poslednom školskom roku na základnej škole.

Hokej mnohí ešte stále vnímajú skôr ako chlapčenský šport. Čo ťa priviedlo práve k nemu?
- Každú zimu sme na záhrade mali vyliate klzisko, kdesom sa vždy rada korčuľovala. Neskôr som si povedala, že vyskúšam chodiť na hokejové tréningy a zapáčilo sa mi to.
Na akej pozícii hráš?
- Hrám v obrane.
Akým iným športom sa ešte venuješ?
- Vo voľnom čase sa venujem florbalu, viete futbalu a bicyklovaniu a v zime sa chodím lyžovať.
Čo všetko si vyžaduje tré-ning športovca v tvojej ve-kovej kategórii?
- V prvom rade je to čas, disciplína, sebazaprenie a tvrdá práca.
Aká bola tvoja cesta do reprezentácie SR?
- Vďaka dlhoročnému pôsobeniu v hokejovom klube mi prišla prvá pozvánka do reprezentácie na jednodňový zraz. Tam som sa snažila ukázať v čo najlepšom svetle, čo sa asi aj podarilo, pretože postupne začali chodiť ďalšie pozvánky.
Kedy si sa dozvedela, že pocestuješ na Olympijské hry mládeže do Lausanne?
- O tom, že som nominovaná na olympijské hry som sa dozvedela asi týždeň pred Vianocami.
Keď si si balila kufor do Lausanne, pomyslela si si vôbec, že na spiatočnej ceste bude tvoja batožina ťažšia o medailu?
- Určite som v to verila, ako šetky baby v tíme, ale vedela som, že cesta za medailou bude veľmi náročná.
Ako na teba zapôsobilo Švajčiarsko? Bolo niečo, čo ťa tam prekvapilo?
- Švajčiarsko na mňa urobilo dobrý dojem, aj keď sme na prezeranie mesta nemali skoro žiadny čas. Myslím si, že Švajčiarsko je veľmi pekná a čistá krajina.
Aký bol otvárací ceremoniál?
- Na otváracom ceremoniáli som nebola, pretože sme prišli až na druhú polovicu hier. Ale naša časť výpravy sa zúčastnila záverečného ceremoniálu. Ten sa konal na námestí vo večerných hodinách. Atmosféra bola úžasná.
Gól v zápase proti Švédkam bol asi príjemmým prekvapením. Ako si ho oslávila? Dávaš góly často?
- Keďže sme prehrali a v nás boli skôr negatívne emócie, gól som neoslavovala nijako. Góly nedávam veľmi často, nepatrím k najproduktívnejším obrancom.
Stihla si si okrem hokejových zápasov pozrieť niektoré disciplíny aj ako divák?
- Nanešťastie to nebolo možné, mali sme nahustený program a skoro každý deň sme hrali zápas. Tréningy nám zabrali tiež veľa času.
Z reportáží v televízii bolo cítiť priateľskú olympijskú atmosféru v Lausanne. Prežívala si to tiež tak?
- Na olympiáde bola veľmi priateľská atmosféra, bolo to tam perfektne zorganizované. Myslím si, že aj náš hokejový tím bol súdržný, čo nám určite pomohlo k dosiahnutému výsledku.
Stihli ste sa zoznámiť aj so športovcami z iných krajín?
- Nejaké kontakty sme nadviazali, no nebolo ich veľa vzhľadom na nedostatok voľného času.
Využila si svoje znalosti cudzích jazykov?
V komunikácii s ľuďmi iných krajín aj s domácimije to nevyhnutné.
Ako ste oslávili v tíme postup do boja o medailu?
- V šatni sme sa zabavili, ale potom sme sa už sústredili na semifinále.
Trénerka vás po každom zápase v reportážach chválila. Kedy ste sa stihli v tíme zohrať?
- Pred odchodom do Lausanne sme mali prípravný trojdňový tréningový kemp, ktorého sme sa nemohli zúčastniť všetky, lebo niektoré dievčatá už boli na olympiáde. Spoločných hodín na ľade bolo málo, preto si tento úspech ceníme ešte viac.
Zápas s Japonskom bol náročný, Japonky nakoniec zaslúžene zlato vyhrali. Čakali ste taký úspech Japoniek?
- Spoluhráčky, ktoré už proti nim hrali, vedeli, že japonský tím je veľmi kvalitný. Čakali sme od nich výborný výsledok.
Myslíš si, že zisk olympijskej medaily zmení tvoj život?
- Áno, v pozitívnom slova zmysle. Bude to pre mňa motivácia do ďalšej práce.
Olympiáda sa konala koncom januára 2020, keď ešte nikto netušil, že sa o pár mesiacov zatvoria kvôli pandémii všetky športoviská. Letné olympijské hry v Tokiu sú dokonca preložené na budúci rok. Áno, mali sme šťastie, že sa olympiáda mládeže stihla uskutočniť. Preloženie letnej olympiády vnímam ako správny krok, organizácia medzinárodných športových hier by bola v tejto situácii veľmi náročná.
Brány škôl sa nečakane zatvorili 13. marca. Ako si to prežívala?
- Bol to krásny narodeninový darček (smiech). Myslela som si, že zatvorenie škôl nebude trvať tak dlho a do školy sa vrátime skôr. Očakávala som návrat do školy začiatkom júna.
Vyhovovalo ti domáce vyučovanie?
- V podstate áno, dalo sa to doma zvládať.
Športovala si aj počas karantény?
- Snažila som sa niečo robiť každý deň  posilňovať, bicyklovať a podobne. Od mája sa nám znovu začali tréningy.
Aká bola tvoja reakcia na zrušené Testovanie 9 a tiež zrušené prijímacie skúšky?
- Zrušený „Monitor" ma potešil, aspoň bolo menej stresu kvôli jeho výsledkom. Zrušenie prijímačiek na stredné školy na prekvapilo. Keby boli ponechané, lepšie by sa ukázalo, ktorí žiaci majú na to študovať na výberovej strednej škole.
Kam povedú tvoje kroky od septembra?
- Do Sučian na bilingválne gymnázium. Keďže sa prijímacie skúšky nekonali a na školu sa každoročne hlási množstvo žiakov s vynikajúcim priemerom známok, pomohli mi aj úspešné umiestnenia na viacerých predmetoch. Teším sa na Sučany, ale trochu mám aj obavy z nového prostredia.
Ako budeš spomínať na roky strávené v základnej škole?
- Budú to pekné spomienky, hlavne na kolektív v triedea ľudí, ktorých som tu stretla.
V škole si legendou nielen kvôli športovým úspechom. Vraj inú známku ako 1 si v žiackej knižke ani nepoznala...
- Nie je to pravda. Dostala som už jednu dvojku z hudobnej, dejepisu, slovenčiny aj fyziky. A ani neviem, či som všetky dvojky v žiackej knižke vymenovala.


Profil športovkyne
Najväčšie športové úspechy: 3. miesto ZOHM Lausanne, nominácia do reprezentácie SR ženy 16, dvojnásobná majsterka SR v malom futbale mladších žiačok
Obľúbený šport: hokej, ale aj florbal a lyžovanie
Obľúbený klub: HC 05 Banská Bystrica, Boston Bruins
Obľúbený športovec: Erik Černák
Obľúbené jedlo: pizza
Obľúbený film: Harry Po-tter
Obľúbená pieseň: Bebe Re-xha-I'mamess
Volný čas: čítanie kníh, sle-dovanie športových prenosov

Rozhovor pripravila Eliška Demianová, žiačka 7.A ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno, MY  Horehronie, 17.06.2020
Mladí atléti trénovali s aktuálne najlepším slovenským šprintérom Jánom Volkom

V posledný májový piatok to v Brezne dýchalo športovo-slávnostnou atmosférou.
V Športovom areáli Milutína Černáka sa uskutočnil spoločný tréning Atletického klubu Mostáreň Brezno s tréningovou skupinou Nade Bendovej.
Mladí atléti z Brezna mali jedinečnú šancu zažiť ako vyzerá tréning popredného šprintéra. Ján Volko: Atletická dráha v Brezne je skvelá V čase pandémie organizátori rušili športové preteky, komplikované boli aj tréningové procesy. V neľahkej situácii si však poradil aktuálne najlepší slovenský atlét Ján Volko (23) so svojím tímom, halový majster Európy z Glasgowa 2019. Spoločne opustili Bratislavu a zakotvili neďaleko biatlonového areálu v Osrblí, kde sa ubytovali na chate, ktorú vlastní ich trénerka s manželom. „Je to pre nás domáce a dobre známe prostredie, v ktorom sme veľmi radi a nemusíme byť v žiadnom hoteli," uviedol Ján Volko. Odtiaľ atléti dochádzali do Brezna a takmer tri mesiace trénovali v Športovom areáli Milutína Černáka.

„Atletická dráha v Brezne je skvelá a na súčasné tré-ningové jednotky úplne postačujúca. Ja by som bol síce spokojnejší, keby takýto atletický štadión bol v každom meste. Tiež by bolo vyhovujúcejšie, ak by mal 400 metrov a mohli sa na ňom organizovať regulárne preteky. Samozrejme, som veľmi vďačný za možnosť trénovať na tomto nádhernom štadióne a veľmi si to vážim," povedal Ján Volko.

V piatok 29. mája to po dlhšom čase v Brezne opäť dýchalo športovo-slávnostnou atmosférou. Mesto sa rozhodlo usporiadať spoločný tréning Atletického klubu Mostáreň Brezno pod vede-ním trénerky Janky Chrenovej s tréningovou skupinou Nade Bendovej, aby využili prítomnosť úspešného atléta. Veď, čo môže byť lepšou inšpiráciou pre mladých športovcov ako majster Eu-rópy v behu na 60 metrov? Moderátor podujatia Marek Poliak v športovom areáli privítal atletického odborníka, bývalého pretekára, trénera, funkcionára a rozhodcu Milutína Černáka, primátora Tomáša Ábela, trénerku Naďu Bendovú a celý jej tím. „V prvom rade ďakujeme veľmi pekne za pozvanie a za to, že v športovom areáli vôbec môžeme byť. Je to pre nás záchrana. Ani sme neočakávali, že príprava dopadne tak dobre ako dopadla. Ďakujeme mestu Brezno, primátorovi Tomášovi Ábelovi, miestnemu atletickému klubu, ktorí nám dovolili v Brezne trénovať, ich prístup je úžasný, ako aj dedinke Osrblie, kde máme k dispozícii futbalový štadión," prihovorila sa Naďa Bendová, ktorá postupne predstavila svoj tím. Do Brezna zavítal tréner Robo Kresťanko, Andrej Benda (účastníci zimných olympijských hier v štvorboji), Ján Volko, Jakub Benda, Roman Haraslin, najrýchlejší junior na Slovensku Samuel Sloboda, Tomáš Košík a najmladšia členka tímu, dcéra Bendovcov Emka.

Športový tím privítal primátor Tomáš Ábel, ktorý atlétom poprial všetko dobré, minimum zranení a aby sa v areáli cítili čo najlepšie. „Pre nás je to veľká česť a hlavne velká inšpirácia pre naše mladé talenty v Brezne, ktoré môžu vidieť hviezdy atletického neba aj v našom meste. Verím, že aj z nich vyrastú skvelí športovci, nie-len na úrovni Slovenska, ale svetového formátu. Ďaku-jeme, všetkým držím prsty a prajem do budúcna čo najlepšie výsledky." Primátor dal prísľub, že ak Ján Volko s tímom opäť o rok zavíta do Brezna, bude to pre neho motivácia a rád si s nimi zatrénuje.
V mene celej športujúcej verejnosti vedúci odboru športu a kultúry Miroslav Baran verejne poďakoval Tomášovi Ábelovi za vybudovanie viacúčelového areálu a odovzdal mu pamätný list. Primátorove slová vďaky smerovali Milutínovi Černákovi za konštruktívnu kritiku, Atletickému klubu Mostáreň Brezno, ako aj všetkým, ktorí mesto podporovali a pomáhali pri na-plnení skvelej myšlienky. Po príhovoroch, úvodnej rozcvičke s Jánom Volkom ajeho tréningovou skupinou prišli na rad preteky v šprinte na 60 metrov. V každom rozbehu člen z tímu Jána Volka bol doplnený o mladých športovcov z Atletického klubu Mostáreň Brezno, ktorých bolo asi 40. Veru sa nenechali zahanbiť a pričinili sa o pekný športový zážitok.
Zmerať sily na dráhe sa rozhodol aj Miroslav Baran a 60 metrov odbehol proti Jánovi Volkovi, ktorý v rámci korektnosti pretekal s 10-kilogramovým závažím.
                                                       
Monika Dolňanová, MY  Horehronie, 17.06.2020
Medzi žiakov Pionierskej 2 zavítala spisovateľka pre deti

Čo učky nevidia, Nejdem a basta!, Poškoláci, Hľadám lepšiu mamu, Psia škola kocúra Červenochvosta ...... tieto a ešte ďalšie knihy napísala pre deti spisovateľka Gabriela Futová. Písaniu kníh pre deti sa venuje od roku 2000.  Má veľmi rada zvieratá, ktoré sa často stávajú aj hrdinami jej kníh. Keď nie je práve v práci v knižnici,  chodí po besedách po celom Slovensku.
Dňa  16. a 17.01. 2020, sa uskutočnili v ZŠ s MŠ Pionierska 2 v Brezne,  besedy s touto  úspešnou        a medzi deťmi veľmi obľúbenou spisovateľkou. Žiaci tretích a štvrtých ročníkov sa na pani spisovateľku veľmi tešili. Už niekoľko týždňov čítali jej pútavé knihy a zháňali o nej informácie.
Pani spisovateľka po zaujímavej, miestami veľmi veselej besedy, trpezlivo odpovedala na všetky otázky. Žiaci sa dozvedeli, čo ju inšpiruje pri písaní, čo má rada, koľko má detí a mnoho iných zaujímavostí. V závere besedy si žiaci mohli zakúpiť knihu, ktorú im pani spisovateľka podpísala.
Pevne dúfame, že takýmto spôsobom nadobudnú deti kladný vzťah k čítaniu a svoj voľný čas budú viac tráviť s knižkou.

                                                        
Mgr. Renáta Vatamanová, MY  Horehronie, 28.01.2020
„O banícky kahanec 2019“  v podaní žiakov ZŠ s MŠ Pionierska 2 v Brezne

3. ročník literárnej súťaže O banícky kahanec, ktorú zastrešuje MO Matice slovenskej v Brezne a OZ Horehronská banská cesta, tvorivo naplnili v kategórii mladších i starších žiakov literárne práce detí Základnej školy s materskou školou Pionierska 2 v Brezne. Na víťazných priečkach sa umiestnili : Andrea Vlčková, Lea Paučová, Miroslav Pisch a Peter Tichý. Pod vedením pani učiteľky PaedDr. Kristíny Gondovej vznikli na hodinách literatúry povesti, ktoré sa svojou tematikou priblížili miestnym baníckym reáliám, dotkli železiarskeho remesla a fantazijne uplatnili historický fenomén zbojníctva v breznianskom regióne. Súťaž bola vyhodnotená organizátormi dňa 12.12.2019 v sieni Mestského úradu v Brezne, kde boli víťazom slávnostne odovzdané ceny i povestné spomienkové banícke kahance.

www.stredoslovaci.sk, 20.12.2019
Beseda s pani spisovateľkou

V pondelok 18.11.2019 sme navštívili Mestskú knižnicu v Brezne. Hosťom bola spisovateľka Kristína Baluchová. Počas štúdia na vysokej škole pracovala ako letuška a zaujímavé príbehy spojené s lietaním sú námetom aj jej kníh pre deti.
Predstavila nám trilógiu kníh o kapitánovi Padákovi a jeho dobrodružstvách - Straty a nálezy, Kapitán Padák a pašerácka spojka,  Kapitán Padák a lietajúce auto.
Páčilo sa nám jej rozprávanie o mnohých krajinách, ktoré navštívila. Prvá kniha rozpráva o stratenej knihe na letisku a dobrodružstvách s ňou spojených. Istý čas žila v Spojených arabských emirátoch a práve jej druhá kniha je o sokoloch, ktoré mnohí ľudia v tejto krajine chovajú ako domáce zviera.  Zaujímavá je aj tretia kniha o lietajúcom aute. Ani sme nevedeli, že prototyp takéhoto auta bol vyrobený u nás na Slovensku. Môžeme sa tešiť aj na štvrtú časť, ktorá bude súvisieť s nezákonným výrubom lesov  na Slovensku.
Pani spisovateľka sa venuje aj filantropii, navštívila školu v Keni, založila občianske združenie P(l)uto. Je to veľmi milá pani, ktorá môže svojím životom inšpirovať malých i veľkých.
Beseda sa nám veľmi páčila a sme radi, že sme strávili príjemný čas s pani spisovateľkou a dozvedeli sme sa veľa zaujímavých informácií. Niektorí z nás si jej knihy zakúpili a všetky tri diely o kapitánovi Padákovi sú už aj v našej školskej knižnici.

Kolektív V.A triedy ZŠ s MŠ P2 Brezno, MY Horehronie, 3.12.2019
Beseda s Antonom Laučekom

Žiaci siedmych, ôsmych a deviatych ročníkov ZŠ s MŠ Pionierska 2 v Brezne, sme sa dňa 7.11.2019 zúčastnili besedy so spisovateľom a vysokoškolským pedagógom, doc. PaedDr. Antonom Laučekom, PhD. Počas dvojhodinového stretnutia sme sa najskôr  od spolužiakov dozvedeli  o jeho živote a tvorbe, neskôr nám vybraní recitátori  prečítali ukážky z niektorých jeho diel, ktoré sám autor dodatočne okomentoval. Priblížil nám proces vzniku umeleckého textu, prezradil, čo je v jeho knihách fikcia a čo skutočnosť. Jeho humorne ladenú knihu pre deti a mládež Pušky v hrnci, granáty v kredenci, sme mnohí prečítali, priblížil nám v nej obdobie druhej svetovej vojny z pohľadu detského hrdinu Paľka.
Ako rodák z obce Černová nám porozprával aj o historikmi rozporuplne vnímanej osobnosti Andreja Hlinku. O tragédii z tejto obce nám povedal viac než učebnice dejepisu, pretože jeho otec bol priamym účastníkom tejto udalosti, o ktorej sa dlhé roky nesmelo hovoriť. Dnes sa nám  zdá nepochopiteľné, že práve  pôvod z obce Černová mohol byť pre spisovateľa  prekážkou v prijatí na vysokoškolské štúdium.
Autor dodnes pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Žilinskej univerzite, kde sa na Fakulte humanitných vied venuje najmä  etike médií. Zábavnou formou nám vysvetlil, ako sa nás snažia masmédiá ovplyvniť a čo máme robiť preto, aby sa im to nepodarilo. Vďaka stretnutiu s ním sme mohli spoznať aj jeho bývalú spolužiačku,  pani učiteľku Mgr. Moniku Brodskú, ktorá pôsobila na našej škole 28 rokov a venovala sa žiakom v predmetoch slovenský jazyk a nemecký jazyk až do svojho odchodu do dôchodku. Priblížila nám osobnosť autora cez spomienky na ich študentské časy.
Pred stretnutím sme sa tešili, že stretneme „živého“ slovenského spisovateľa. Pán Lauček naše očakávania dokonale naplnil, bol veľmi príjemný, pozitívne naladený, rozprával pútavo a hlavne s vtipom, čím dokázal ľahko udržať našu pozornosť. Mnoho z jeho výrokov si určite nadlho zapamätáme. Napríklad: „IQ si môžeme odmerať tým, že od čísla 200 odrátame počet častí reality šou, ktoré sme vydržali dopozerať do konca.“ Alebo odznela i trochu vážnejšia a nadčasová myšlienka: „Len deti skutočne žijú život. Dospelí už len bojujú.“

Ďakujeme pánovi doc. Laučekovi, že si napriek nabitému programu, na nás našiel čas a pani učiteľke PaedDr. Kristíne Gondovej za zorganizovanie výbornej besedy.

Eliška Demianová, žiačka 7.A triedy ZŠ s MŠ P2 v Brezne, www.stredoslovaci.sk, 12.11.2019
Literárna exkurzia Horná Lehota, Tajov, Hronsek

      Vo štvrtok, 10. októbra, sme sa my, žiaci siedmych ročníkov ZŠ s MŠ Pionierska 2 v Brezne, zúčastnili literárnej exkurzie. Našou prvou zastávkou bola Horná Lehota, kde sme navštívili Pamätnú izbu Sama Chalupku. Po zaujímavom výklade sme mali možnosť všetko si dôkladnejšie poobzerať, odfotili sme sa pri jeho pamätníku a pokračovali v ceste. Druhým navštíveným miestom bol artikulárny evanjelický kostol v Hronseku. Dozvedeli sme sa, že táto pamiatka UNESCO musela byť postavená za prísnych podmienok, napríklad musela byť celá z dreva, bez jediného železného klinca. Stavba kostola začala na jeseň v roku 1725 a už v roku 1726 bola dokončená. V kostole sa ženil aj významný básnik štúrovskej generácie – Andrej Sládkovič. Poslednou zastávkou bol Rodný dom Jozefa Gregora Tajovského a Jozefa Murgaša v Tajove. Pani sprievodkyňa nám o obidvoch dejateľoch zaujímavo porozprávala. Jozef Gregor Tajovský bol významný realistický slovenský spisovateľ, jeho manželka Hana zasa literárna kritička a osvetová pracovníčka. Jozef Murgaš bol priekopníkom bezdrôtovej telekomunikácie a autorom mnohých vynálezov.

      Táto literárna exkurzia sa mi veľmi páčila, všetci sme boli spokojní a plní nových zážitkov. V mene všetkých siedmakov sa chcem poďakovať pani učiteľkám: Gondovej, Rusnákovej, Belkovej a Kafríkovej za možnosť získať nové informácie o slovenskej histórii a vidieť zaujímavé pamiatky na vlastné oči.

Zoja Poliaková, žiačka 7.A triedy ZŠ s MŠ P2 v Brezne, MY Horehronie, 22.10.2019
Adrián Skácel druhý

Adrián Skácel, žiak 9. ročníka Základnej školy s materskou školou Pionierska 2 v Brezne, sa v 30. ročníku literárnej súťaže Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2019, v kategórii poézia žiakov 6. - 9. ročníka ZŠ umiestiril na 2. mieste s básňou Prudká láska. Ocenenie si prevzal 11. októbra v Bratislave z rúk porotcov Marty Hlušíkovej, Erika Ondrejíčka a Dada Nagya. Začínajúci autor tvorí prevažne ľúbostnú lyriku a pravidelne prispieva svojou tvorbou do literárnych súťaží.
Blahoželáme!

Prudká láska

Láska láska prudká láska
Vášeň k tebe nekonečná je
Keď cítim tvoju ruku na
mojej tvári
Cítim sa ako anjel v raji

Láska láska prudká láska
Niečo vo mne tíško kráča
Kráča kráča neviem presne kam
K tebe láska kráčam sám

Láska láska prudká láska
Spýtam sa ťa čo je láska
Spýtam sa ťa tichúčko
Dám ti pusu na líčko

Láska láska prudká láska
Niečo tu tak krásne hlása
Hlása to tak máličko
K tebe láska malíčkom


BL, MY Horehronie, 22.10.2019
V Brezne otvorili viacúčelové ihrisko Športový areál Milutína Černáka

Jedenásty október sa do breznianskej kroniky zapíše veľkými písmenami ako významný športový sviatok. Centrum Horehronia sa totiž od tohto dátumu môže pýšiť bezpochyby najväčším viacúčelovým ihriskom v okrese. Celú výstavbu v hodnote takmer 860 tisíc eur vrátane DPH hradilo mesto z vlastných zdrojov.


V polovici tohto roka sa breznianska samospráva pustila do realizácie nového multifunkčného areálu pri Základných školách Pionierska 2 a Karola Rapoša v Brezne. Ten je výnimočný nielen svojou veľkosťou, ale predovšetkým rozmanitosťou a komplexnosťou ponuky pohybových aktivít. Okrem základných atletických disciplín sa tu bude môcť hrať futbal, basketbal, tenis a ďalšie kolektívne športy, a vďaka umelému osvetleniu bude prevádzka možná aj v zimných mesiacoch.
Na slávnostnom otvorení, ktoré sa konalo v druhý októbrový piatok, primátor mesta Tomáš Ábel poďakoval všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o jeho vznik a zároveň povedal: „Som veľmi rád, že môžeme spoločne otvoriť tento krásny športový areál pre naše deti a verejnosť a už teraz môžem sľúbiť, že sa budeme snažiť, aby tu boli dobudované stanovištia pre ďalšie atletické disciplíny." Táto iniciatíva nie je vôbec náhodná, nové športovisko totiž pomenovali po mužovi, ktorý sa atletike upísal telom aj dušou.


Atletický odborník, bývalý pretekár, tréner, funkcionár a rozhodca Milutín Černák sa zaslúžil o rozvoj atletiky v Brezne, kde pôsobí už viac ako 40 rokov. Spod jeho rúk vyšlo viacero výborných atlétov, ktorí v minulosti reprezentovali nielen Brezno, ale aj Slovenskú republiku. Počas svojho pôsobenia zastával napríklad aj funkciu predsedu Stredoslovenského oblastného atletického zväzu, dlhodobo je organizátorom rôznych bežeckých súťaží a taktiež disponuje najvyššou licenciou atletického rozhodcu.
„Poviem to úplne ak by pán Černák za otvorene, mnou nechodil pravidelne a neprízvukoval, že potrebujeme atletickú dráhu a zázemie pre ďalšie atletické disciplíny, tak možno by sme sa k tejto myšlienke nedostali. Preto ho ja osobne považujem za gestora tohto projektu a myslím si, že je absolútne na mieste, že tento športový areál bude niesť jeho meno," povedal primátor.
Na jeho slová reagoval samotný Milutín Černák: „Po nevydarených          pokusoch o tartanovú dráhu na mestskom štadióne bolo veľa skeptikov, ktorí nepočítali s tým, že tento multifunkčný športový areál sa v tak krátkom čase vybuduje. Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa o to zaslúžili a v mene   atletického   klubu.


Historicky prvého štartu na dráhe sa zúčastnili bývalí aj súčasní pretekári z atletického klubu Mostáreň Brezno, medzi ktorými sa pred domácim publikom predstavila vychádzajúca mladá hviezda Viktória Forster. Keďže nový areál okrem tartanovej dráhy disponuje ihriskom s umelou trávou, využívať ho budú tiež futbalisti Železiarní Podbrezová a Futbalového klubu Brezno. Rozvíjať svoje fyzické schopnosti tu pritom budú môcť nielen žiaci a členovia športových klubov, ale aj široká verejnosť. Prevádzkový poriadok už čoskoro nájdete na webovej stránke Technických služieb Brezno.Eva Šípošová, MY Horehronie, 15.10.2019
Breznianski deviataci ZŠ Pionierska 2 v Matici slovenskej

1. októbra sme sa my, žiaci deviatych ročníkov Základnej školy Pionierska 2 v Brezne, zúčastnili literárnej exkurzie, ktorá mala ako hlavný cieľ návštevu Literárneho múzea Matice slovenskej v Martine. Pani sprievodkyňa nás previedla mnohými miestnosťami, ktoré sa venovali jednotlivým obdobiam našej literárnej histórie. Svoj výklad spestrila zaujímavosťami zo života slovenských literátov a dozvedeli sme sa aj o výnimočných udalostiach spojených s významnými slovenskými osobnosťami, ktoré vytrvalo bojovali za národnú slobodu, hlavne v období národného obrodenia v 19. storočí. Najviac sa nám páčil obrovský nástenný gobelín so sv. Cyrilom a sv. Metodom a ich navrhnutými staroslovienskymi písmenami. Po skončení prehliadky literárneho múzea nás pani učiteľky zaviedli aj pred oficiálnu budovu Matice slovenskej, v ktorej sa uskutočňujú reprezentatívne kultúrne stretnutia. V popoludňajších hodinách sme sa presunuli do Jahodníckych hájov, kde sa nachádza skanzen ľudovej architektúry. Prezreli sme si drevené obydlia našich predkov, ktoré pochádzajú z rôznych kútov Slovenska a boli do tohto skanzenu prevezené.

Chceme sa touto cestou poďakovať pani učiteľke PaedDr. Kristíne Gondovej a Mgr. Erike Demianovej, ktoré nám pripravili pekný zážitok. Vďaka nim sa o slovenskom jazyku, literatúre i histórii dozvedáme aj prostredníctvom takýchto literárnych exkurzií.

deviataci ZŠ Pionierska 2, Brezno
Nové multifunkčné športovisko.

Reportáž TV Hronka.
Slávnostné otvorenie nového multifunkčného športoviska. Tým sa môžu pochváliť v Brezne. Svoje miesto si tam nájdu nadšenci futbalu, basketbalu, no priestor na rozvoj tu budú mať najmä milovníci atletiky.

TV Hronka, 11.10.2019
Návšteva pamätnej izby Literárne Brezno žiakmi zo Základnej školy Pionierska 2

Martin Rázus:  Je dobré mať znalosti o celej zemi, celom svete,  ale najlepšie treba poznať to, čo poskytuje podmienky pre vlastný život. Nevyhnutné je poznať aj svoju obec, minulosť a ciele vlastného národa.  Citát je z knihy Martin Rázus – Argumenty, hovory so synom i s tebou.

Začiatkom roku 2007 vznikol pri miestnom odbore Matice slovenskej Klub Martina Rázusa – Maroško, ktorý si dal do vienka zveľadenie historického kultúrno-literárneho dedičstva mesta, ako odkaz pre súčasné a budúce generácie. Klub našiel podporu vo vedení mesta, Horehronskom múzeu, Evanjelickej cirkvi... Výsledkom snaženia mnohých ľudí bolo vybudovanie a 30. mája 2009 slávnostne odovzdanie Pamätnej izby s cieľovým názvom Literárne Brezno – Martin Rázus a ďalšie literárne osobnosti mesta. V jej priestoroch, na vystavených paneloch je snaha kultúrnej verejnosti priblížiť život a dielo 15-tych historicky najvýznamnejších kultúrno-literárnych osobností mesta.

Pamätná izba chce slúžiť svojmu poslaniu už 10. rok, avšak najmä zo strany škôl nielen na území mesta, sa doteraz nestretla s dostatočným záujmom. Snaha tvorcov takto nepriniesla svoje zaslúžené ovocie.
Mesiac september podľa kalendára má byť okrem iného venovaný aj Dňom Európskeho kultúrneho dedičstva. Táto skutočnosť inšpirovala Klub MR – Maroško, ktorí v spolupráci s Horehronským múzeom vyšli z iniciatívou na jeden otvoriť Pamätnú izbu (PI)  Literárne Brezno a  pozvať verejnosť,  najmä školy na bezplatnú prehliadku.
Toho roku sa tak stalo vo štvrtok 19. septembra. S potešením na sekretariáte riaditeľky Horehronského múzea potvrdila účasť pani riaditeľka Mgr. Beata Prečuchová zo ZŠ Pionierska 2.
Po rannom otvorení priestorov Pamätnej izby ako prvý záujemca prišiel poslanec mesta Brezno Miroslav Fašang. Za ním bezprostredne prišli tri pani učiteľky PaedDr. Kristína Gondová, PhDr. Andrea Tichá a Mgr. Olga Kleinová a s nimi aj cca 50 žiakov II. stupňa. Všetkých privítali Hana Peterajová z Horehronského múzea, ktorá bola aj pri zrode Pamätnej izby ako odborníčka  na libreto a textovo-obrazovú obsahovú stránku vystavených exponátov, Ivan Tasler projektant PI a syn Mateja Taslera – významného evanjelického kňaza a spisovateľa, Milan Kováčik  z Klubu MR Maroško.  Výklad pani Peterajovej, prítomných žiakov zrejme zaujal. Pohotove kládli aj svoje otázky.

Celý priebeh návštevy, ktorá veríme že pritiahne záujem aj ďalšej verejnosti, najmä školákov, si je možné pozrieť na priloženej foto - prezentácii.
Pre úplnosť je treba ešte uviesť, že Pamätná izba Literárne Brezno sa nachodí v priestoroch Evanjelickej fary v Brezne. Expozíciu spravuje Horehronské múzeum, kde si treba dopredu nahlásiť záujem o návštevu  expozície.

Milan Kováčik, predseda Klubu MR - Maroško , MY Horehronie, 18.9.2019


Návrat na obsah