Ul. B.Němcovej - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
MŠ B.Němcovej 17
Telefónny kontakt: 0948 084827

Charakteristika MŠ:
Materská škola je 2-triedna a jej kapacita je 40 detí. Je rodinného typu. V suteréne je výdajňa stravy a jedálne pre obe triedy. Na poschodí je trieda  mladších detí (3-5 r.): herne, spálňa, šatňa, umyvárka, kabinet, knižnica. Na II. poschodí je trieda starších detí (5-6 r.): priestory sú totožné. Súčasťou je školský dvor a priestranná školská záhrada.

1.trieda: Motýliky
2.trieda: Vrabčekovia

Do výchovno – vzdelávacieho procesu učiteľky včleňujú konkrétne úlohy z projektov podrobne rozpracovaných so zameraním, cieľmi a stratégiami v jednotlivých triedach:
  • Srdce na dlani
  • Farebný týždeň zdravia
  • Rozvíjajúce cvičenia reči
  • Lego Dacta
  • Pohyb zdravý, veselý a hravý
  • Skutočne zdravá škola
  • Malí umelci
  • Tajomstvo môjho zdravia

Denný poriadok MŠ:

Prevádzka MŠ je denne od 6,00 hod. do 16,30 hod.

6,30 hod. – otvorenie MŠ

Schádzanie detí, hry a činnosti podľa výberu detí, ranný filter, ranný kruh (navrhovanie aktivít), zdravotné cvičenie, skupinové, individuálne, spoločné hry, vzdelávacia aktivita

8,40 až 9,00 hod. – činnosti zabezpečujúce životosprávu (hygiena, desiata)
9,00 až11,30 hod. - vzdelávacie aktivity, hry a činnosti podľa výberu detí, pobyt vonku (jeho súčasťou sú spontánne pohybové aktivity, voľné hry podľa výberu detí a vychádzka mimo areálu MŠ)
11,30 až 12,00 hod. – činnosti zabezpečujúce životosprávu (hygiena, príprava na obed, obed)
12,00 až 14,00 hod.-  odpočinok (diferencuje sa podľa potrieb detí/
14,00 až 14,30 hod. –  činnosti zabezpečujúce životosprávu (hygiena, olovrant)
14,30 až 16,30 hod. -  hry a  činnosti podľa výberu detí, vzdelávacie aktivity
16,30 hod. – ukončenie prevádzky MŠ.
Naše projekty
Návrat na obsah