Videonoviny rok 2013/2014 - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
Noc výskumníkov 2013
Autor: Pavel Romański
Vybíjaná - šiestaci 2013
Autor: Nikola Roháčová
Okresné kolo žiakov v atletike
Kamera: Pavel Romański, strih: Jaroslav Eremiáš
Kabu 2013
Autor: Jaroslav Eremiáš
Mikuláš 2013
Autor: Jaroslav Eremiáš, Zuzana Zajková
Vianočná akadémia 2013
Kamera: Jaroslav Eremiáš, Pavel Romański, Patrik Bevelaqua, Strih: Jaroslav Eremiáš
Karneval 2014
Kamera: Bc. Ľubomíra Kňazeová
Einsteinov deň 2014
Kamera: Jaroslav Eremiáš,
Patrik Bevelaqua, Ján Divok
Strih, zvuk: Jaroslav Eremiáš
Sústredenie žiakov športových tried
Kamera: žiaci 8., 9. ročníka
Hokejová letná prírprava žiakov športových tried
Kamera: Mgr. Ján Cpin
Účelové cvičenie
Kamera: Mgr. Ján Cpin
Plavecký výcvik žiakov 6. ročníka
Kamera: Mgr. Ján Cpin
Výlet do AtlantisCenter
Návrat na obsah