Školské akcie 2019-2020 - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
Deň masiek_2020
Medzinárodný deň materinského jazyka_2020
Halové Majstrovstvá SsAZ-Bratislava_2020
Oprava školy
- žltá budova_2020
Olympijský bronzový tím YOG 2020 Lausanne - Terezka Belková
Hviezdoslavov Kubín_2020
Beseda so spisovateľkou G.Futovou_2020
Lyžiarsky výcvik_2020
Technicus-Logicus_2019
Mikuláš-tvorivé dielne_2019
Vianočný jarmok_2019
Vianočný akadémia_2019
Exkurzia SJL - Orava_2019
Deň jablka_2019
Beseda so spisovateľom A. Laučekom_2019
Burza kníh_2019
Tekvicový festival_2019
Otváranie nového športového areálu_2019
Výstavba nového športového areálu_2019
KABU_2019
Exkurzia_SJL-Horná Lehota-Tajov-Hronsek_2019
Okresné, krajské kolo v cezpoľnom behu_2019
Literárna exkurzia Martin-Jahodníky_2019
Literárna exkurzia Liptov_2019
Biologická exkurzia Vydrovo_2019
Memoriál M. Zavarskej, Cena A. Sokola_2019
Návšteva pamätnej izby Literárne Brezno_2019
Európsky týždeň športu_2019
Návrat na obsah