Naše úspechy - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
XXII. ročník Okresná športová olymiáda detí materských škôl o Putovný pohár primátora


MŠ Hradby -III. miestoV Ý S L E D K Y kultúrno-umeleckých súťaží: ZIMNÁ KALOKAGATIA 2019
(ocenené práce)

Kategória:  I.
Téma:  Môj vzor, moja motivácia
1. Klára Beňačková, Adam Daniš, Barbora Gondová, Simona Mazúrová, Sofia Ševčíková – ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno
Kategória: I.
Téma: Mám rád zimné športy
1. Gondová Barbora – ZŠ s MŠ Pionierska 2. BreznoXXI.ročník Športovej olympiády detí MŠ o putovný pohár primátora Mesta Brezna dňa 23.5.2018  

1. miesto  MŠ Hradby
3. miesto  MŠ Boženy Němcovej
Návrat na obsah