Naše úspechy - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
Laureát detského Chalupkovho Brezna
Na večere víťazov 54. ročníka celoslovenskej prehliadky záujmovej umeleckej činnosti Chalupkovo Brezno ocenili nielen tvorivú aktivitu pedagógov v umeleckých oblastiach, ale aj detských priaznivcov umenia.
          Na 15. ročníku Detského Chalupkovho Brezna odborníci výtvarného umenia PaedDr. Renáta Pondelíková, PhD. – vedúca katedry Centra Umenia a kultúry na UMB v B. Bystrici, Mgr. František Roth - riaditeľ Centra voľného času a Sergej Biba - zaslúžilý umelec Ukrajiny, člen Umeleckej besedy slovenskej ocenili v zlatom pásme výtvarné práce detí z MŠ MPČĽ Brezno, MŠ Valaská, MŠ Heľpa (2 práce), MŠ Pohronská Polhora (3 práce), MŠ Čierny Balog- Krám, MŠ Revúca. Pre našu MŠ B. Němcovej 17 bol 14. október 2023 už v poradí druhýkrát veľmi úspešný deň. Stali sme sa laureátmi Detského Chalupkovho Brezna. Najvyššie ocenenie získala práca Adamka DOBRÍKA. Jeho ocenené dielo vytvorené kresbou suchým pastelom bolo inšpirované námetom výtvarného diela Kohút, ktorého autorom je španielsky maliar Joan Miró a tiež textom ľudovej piesne „Kohútik jarabý, nechoď do záhrady...“.   Srdečne mu blahoželáme a prajeme mu ešte veľa takýchto úspechov!

PaedDr. Ivana Jančová
23. ročník Olympiády materských škôl o Putovný pohár primátora mesta Brezna.
Dňa 15.6.2022 sa uskutočnil 23. ročník Olympiády materských škôl o Putovný pohár primátora mesta Brezna.
Materská škola Hradby 9 obsadila krásne 1. miesto v celkovom hodnotení a MŠ Boženy Němcovej 17 v sprievodnej súťaži Malí zdravotník taktiež 1. miesto. Gratulujeme našim deťom  za skvelú reprezentáciu.
Návrat na obsah