Verejné obstarávanie - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah

Profil verejného obstarávateľa

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Základná škola s materskou školou Pionierska 2 Brezno  
so sídlom: Pionierska 2, 977 01 Brezno
Zastúpená: PaedDr. Romanom Snopkom, riaditeľom školy
IČO: 37828533  
DIČ: 2021610602


Návrat na obsah