História - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
História školy
Štatistické údaje od školského roku 1997/1998
Školský  rok
Počet žiakov
Počet pedagogických zamestnancov
I. stupeň
II. stupeň
Počet tried
1997/1998
897
55
388
509
33
1998/1999
937
60
410
527
35
1999/2000
982
61
429
533
36
2000/2001
1006
62
460
546
37
2001/2002
972
63
428
544
38
2002/2003
962
63
428
534
38
2003/2004
959
63
424
535
37
2004/2005
927
60
393
534
37
2005/2006
915
61
399
516
36
2006/2007
863
61
352
511
35
2007/2008
833
58
350
483
35
2008/2009
827
63
353
474
37
2009/2010
828
63
352
476
37
2010/2011
818
57
370
448
38
2011/2012
790
64
376
414
38
2012/2013
825
67
387
438
41
2013/2014
832
67
397
435
38
2014/2015
830
73
397
433
40
2015/2016
808
71
362
446
40
2016/2017
839
70
375
464
39
2017/2018
853
72
383
470
41
2018/2019
841
71
369
472
41
2019/2020
827
73
387
440
39
2020/2021
784
76
347
437
39
2021/2022
747
89 vrátane MŠ
306
441
39
2022/2023
720
83 vrátane MŠ
300
420
34
2023/2024
719 93 vrátane MŠ a podporného tímu 285 434 34
V školskom roku 2023/2024 navštevuje našu školu 719 žiakov, 374 chlapcov a 345 dievčat.

Najčastejšie mená

Vekové zloženie

História školy v obrazoch
Návrat na obsah