Školský poriadok - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
Školský poriadok ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno


Školský poriadok bol prerokovaný a schválený pedagogickou radou 13. 3. 2019. Školský poriadok platí od 14. 3. 2019.

Návrat na obsah