Školský poriadok - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
Školský poriadok ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno

prerokovaný a schválený pedagogickou radou 13.3.2019 platný od 14.3.2019


Návrat na obsah