Školský poriadok - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
Školský poriadok ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno


Školský poriadok bol prerokovaný a schválený pedagogickou radou 31.8.2023. Školský poriadok platí od 1.9.2023
Návrat na obsah