Školský poriadok - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
Školský poriadok ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno


Tento školský poriadok bol prerokovaný pedagogickou radou, schválený riaditeľom školy dňa 21. 3. 2024 a nadobúda účinnosť 3. 4. 2024
Návrat na obsah