Multimediálne - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
PowerPointové prezentácie


Práce žiakov na hodine informatiky

Česká republika
A. Kováčiková   
Minerály - A. Kuvik
Anglicko - S. Černáková
Linkin Park - D. Kovácsová

Festivaly - D. Gálfyová   

Egypt - E. Poliaková

Francúzsko - E. Poliaková

Sever proji Juhu

E. Pauliaková

Youtuberi - E. Krupa

Vlajky Európy - J. Ládiová

Francúzsko - J. Cerovský

Jazdectvo - S. Černáková

Najlepšie filmy - J. Ládiová

Kalifornia - N. Katuščáková

Štáty Európy - K. Kučeráková

Paríž - K. Ridzoňová

SR hrady a zámky

K. Gondová

Kostra človeka

L. Daxnerová

League Of Legends

J. Cerovský

Londýn - N. Varlová

Poľsko - L. Macuľová
Wolkswagen - L. Tištian
Computer - L. Tištian
Maďarsko - M. Ištvánová
Štáty Európy - M. Dzubák Naj.obchody - N. Bellová Hry - P. Koľaj Nobelova cena
M. Ištvánová
Apple - R. Maková Slávne mestá
R. Čunderlíková
S. Schönová
Operačné systémy
S. Jurašík
Slovensko - A. Kuvik
Umenie a hudba - J. Ládiová
Boeing - V. Solga
Youtube - L. Daxnerová


Google - S. Borovičová
Atletika - K. Berčíková
Olympiáda - L. Kvietková
Atletika - V. Dunajská
Automobily - F. Lach
Atletika - L. Barnáková
Atletika - K. Králiková
Jedlo - L. Stančíková
Práca s digitálnymi multimédiami

Projekt: Hydrostatická vztlaková sila
Predmet: Fyzika 7.roč.

Autor: Jaroslav Eremiáš, Pavel Romański

Projekt: Tuhnutie
Predmet: Fyzika 7.roč.

Autor: Jaroslav Eremiáš, Pavel Romański

Projekt: Tepelná vodivosť
Predmet: Fyzika 7.roč.

Autor: Jaroslav Eremiáš, Pavel Romański, Patrik Bevelaqua

Pozdravy spolužiakom

Kamera, strih: Maxim Zelenčík

Projekt: Digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

Kamera, foto, hudba, strih: Júlia Ládiová, Martina Ištvánová
Účinkujúci: Júlia Ládiová, Martina Ištvánová

Projekt: Digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

Kamera: Pavel Romański, Jaroslav Eremiáš
Foto: Patrik Bevelaqua
Hudba: Pavel Romański
Strih: Jaroslav Eremiáš
Účinkujúci: Dominik Kováčik

Projekt: Práca s multimédiami
Predmet: Informatika 9. ročník

Autori: žiaci 9.A, 9.D

Projekt: Slovenské národné povstanie
Predmet: Dejepis 9. ročník

Autori: žiaci Jaroslav Eremiáš

Projekt: Digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

Kamera: Pavel Romański, Jaroslav Eremiáš
Foto: Patrik Bevelaqua
Hudba: Ján Divok
Strih: Jaroslav Eremiáš
Účinkujúci: Natália Medveďová, Bianka Jánošíková

Návrat na obsah