Školské akcie 2018-2019 - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
Týžden s anglickým lektorom_2019
Atletický štvorboj žiakov
1. stupňa_2019
Slávnostné odovzdávanie vysvedčení žiakom
9. ročníka _2019
Školský výlet Betliar - jaskyňa Domica_2019
Majstrovstvá SR v malom futbale žiačok_2019
Predmet, s ktorým sa nestratíte_2019
Majstrovstvá SR v atletike žiakov, žiačok_2019
Školský výlet Rainerova chata-Studenovodské vodopády_2019
Školský výlet Košice_2019
Deň detí_2019
Plavecký výcvik_2019
Švihadlová show_2019
Dejepisná exkurzia Komárno-Ostrihom_2019
Krajské kolo žiakov v atletike_2019
Dni mesta Brezna_2019
Dejepisno-geografická exkurzia_2019
Okresné kolo žiakov v atletike_2019
Hľadáme nových olympionikov_2019
Dejepisná exkurzia carnuntum_2019
Športový seminár a beseda s významnými športovcami nášho regiónu_2019
Futbalový turnaj žiakov 1. stupňa_2019
Deň Zeme - jarné upratovanie_2019
Literárno-dejepisná exkurzia_2019
Deň Zeme - projekty_2019
Škola v prírode Repište_2019
Veľkonočné tvorivé dielne_2019
Exkurzia Poľsko:
Osvienčim-Krakov_2019
Einsteinov deň_2019
Vynášanie Moreny_2019
Zápis detí do 1. ročníka_2019
Slávik Slovenska_2019
Exkurzia Arborétum Brezno_2019
Deň otvorených dverí_2019
Atlantis Levice_2019
Ponožkový deň_2019
Učíme sa v maskách_2019
Z histórie Horehronia_2018
Hviezdoslavov Kubín_2018
Week in Action_2019
Lyžiarsky výcvik_2018
Zimné športy na P2_2018
Novoročný florbalový turnaj 1.st._2018
Technicus Logicus_2018
Besiedka špec.trieda.-0.ročník_2018
Vianočná akadémia_2018
Vianočný jarmok_2018
Mikuláš_2018
Hokejový turnaj základných škôl_2018
Pohár národov vo futbale Česko versus Slovensko_2018
Jeseň v špeciálnej triede_2018
Čítanie s p. Mrkvičkom_2018
Beseda s G. Futovou_2018
Prijímanie prvákov do ŠKD_2018
Čistenie chodníkov_2018
Bavme deti športom_2018
Exkurzia SJL-Martin_2018
KABU-piataci_2018
Exkurzia_SJL-Orava_2018
Exkurzia_SJL-Horná Lehota-Tajov-Hronsek_2018
Okresné kolo SAŠŠ v cezpoľnom behu_2018
Memoriál M. Zavarskej_2018
Biologická exkurzia Vydrovo_2018
Návšteva družobnej školy v Rusku, Moskva-2018
Návrat na obsah