Školské akcie 2016-2017 - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
Škola v prírode Tatranská Lomnica_2017
Školský výlet Sv.Anton_2017
Atletický štvorboj_2017
Školský výlet Liptov_2017
Víťazi Školského pohára SFZ 2016-17 v Lubline_2017
Školský výlet 1.r_2017
Geografická exkurzia Stará Ľubovňa-Belianska jaskyňa_2017
Divadelné predstavenie_2017
Opekačka ŠKD_2017
Školský výlet Donovalkovo_2017
Malý futbal ml. žiačok-celoštátne kolo_2017
Školský výlet Martalúzka_2017
Golfový krúžok_2017
Deň rodiny_2017
MDD 1. stupeň_2017
Školský výlet Starý Smokovec-Hrebienok_2017
Dni mesta Brezna_2017
Exkurzia Bratislava_2017
Literárna Exkurzia (Jasenová, Leštiny, Zuberec)_2017
Škola v prírode_2017
Škola v prírode 1.r_2017
Dejepisno-geografická exkurzia Stanišovská jaskyňa-Liptovský Hrádok-Havránok_2017
Škola v prírode 1.r-2.r_2017
Plavecký výcvik_2017
Exkurzia Krakov-Osvienčim_2017
Okresné kolo v atletike SAŠŠ_2017
Veľkonočné tvorivé dielne_2017
Zápis žiakov do 1.ročníka_2017
Stretnutie s p. prezidentom SR_2017
Expedícia Carnuntum_2017
Jarné upratovanie_2017
Kalokagatia_2017
Fyzikálny deň_2017
Dopoludnie s chémiou_2017
Deň otvorených dverí_2017
Chceme vedieť nemecky
Fašiangy ŠKD_2017
Hry na snehu_2017
Deň v maskách_2017
Hviezdoslavov Kubín-1.st._2017
Hviezdoslavov Kubín-2.st._2017
Detská atletika_2017
Tvorivé dielne_2016
Vianočný jarmok_2016
Vianočná besiedka_2016
Lyžiarsky kurz 7.roč._2017
Jesenné šantenie
Majstrovstvá školy v konštrukcii papierových lietadiel
Besiedka pre starých rodičov 3. oddelenie ŠKD
Mikuláš 2016
Rozlúčka so včielkou, Deň plniaceho pera 1.C
Exkurzia 4.roč. Hvezdáreň  Žiar n. Hronom
Literárna exkurzia Martin 2016
Literárna exkurzia Horná Lehota-Hronsek-Tajov
Kabu - piataci_2016
Literárna exkurzia Orava 2016
Plavecký výcvik
žiakov 4.A,B_2016
Plavecký výcvik
žiakov 7.roč._2016
Majstrovstvá SR v atletike st.žiačky_2016
Majstrovstvá kraja v atletike_2016
Vedecká hračka_2016
Horehronské hry_2016
MSR žiactva Bratislava_2016
Okresné kolo v cezpoľnom behu SAŠŠ
MSsAZ družstiev 2016 st. žiaci
Okresné kolo Memoriál M. Zavarskej 2016
Návrat na obsah