Projekty - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
Projekty
V tejto časti internetovej stránky Vám predstavíme naše projekty, ktoré realizujeme vo vyučovacom procese.Skutočne zdravá škola
Sme aktívna základná škola v Brezne, pod ktorú spadajú aj dve budovy materských škôl (MŠ Ul. Hradby a MŠ Ul. B. Němcovej).
Naša škola je aktívna škola - a to doslova, pretože je v koncepte Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu – Aktívna škola, v ktorej ide o komplexný prístup k pohybovým aktivitám na školách.
Už v minulosti sme sa zapojili do aktivít, ktoré súvisia so zdravým životným štýlom, konkrétne: O prírode v prírode, Strom života, Živá voda, Svet patrí prírode a v neposlednom rade Zdravá škola. Sme zapojení aj do projektov Ovocie do škôl a mliečny program.
V tomto školskom roku sme sa rozhodli zapojiť  do programu Skutočne zdravá škola, pretože nám záleží na tom, aby sme sa všetci (a nie je nás málo, naša školská jedáleň má 800 stravníkov)  skutočne zdravo, plnohodnotne a kvalitne stravovali.  Zaujíma nás kultúra stravovania, ako neplytvať potravinami a ako vytvárať čo najmenej odpadu.
Našou úlohou je vštepovať žiakom správne návyky stravovania, snažiť sa stravovať sezónne a tradične (sezónne slovenské ovocie a zelenina, strukoviny, obilniny), sladkosti nahrádzať ovocím, resp. jogurtmi, poskytnúť  žiakom rozšírenú ponuku ovocných a zeleninových šalátov vo forme pultov v jedálni a zabezpečiť žiakom denne pitný režim.
V najbližšom období sa ideme venovať pestovaniu rastlín na vyvýšených záhonoch a pestovaniu  mikrobyliniek v triedach.
Skutočne zdravá škola...sa už rozbieha
Členovia akčnej skupiny sa stretli na prvom zasadnutí a rozdelili si úlohy, ktoré smerujú k spoločnému cieľu, a to zlepšiť úroveň a kultúru stravovania s dôrazom na zdravé stravovanie. Pani kuchárky, ktoré sa starajú o naše prázdne brušká, sa vám chystáme predstaviť vo videu, ktoré uvidíte na našej školskej televízii. Pokúsime sa zabezpečiť šalátové pulty a pripraviť fotodokumentáciu hotových jedál, čo by mohlo pomôcť pri výbere a objednávaní jedál.  Pripravujeme analýzu súčasného stavu, ktorá prebehne formou dotazníkov cez Edupage.
Potrebujeme vašu pomoc!
Prosíme učiteľov, rodičov a žiakov, ktorí sa stravujú v našej školskej jedálni, aby dotazníky zodpovedne vyplnili. Ich výsledky dôsledne vyhodnotíme a na ich základe navrhneme zlepšenia a inovácie. V škole budú mať žiaci pripravenú schránku, do ktorej môžu vhodiť papiere s návrhmi a nápadmi. Radi ich privítame a využijeme pri tvorbe akčného plánu.
...a že to myslíme vážne sme potvrdili tým, že sme našu školu aj na dverách označili nálepkou, ktorá nám bude pri každom prechádzaní dverami pripomínať náš cieľa.
Týždeň regionálnej kuchyne v ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno
Jedným z mnohých cieľov akčného plánu programu Skutočne zdravá škola je zavádzanie regionálnych potravín a jedál do nášho jedálnička. Preto sa hrdo pýšime tým, že sa nám podarilo „uvariť“ Týždeň regionálnej kuchyne, počas ktorého nám naše pani kuchárky varili tradičné chutné jedlá. Do jedálnička sa podarilo zaradiť aj najobľúbenejšie horehronské jedlo našich detí, ktoré im v jedálničku, na základe dotazníkov, doteraz chýbalo. Bryndzové halušky sa tešili veľkému úspechu  a plnili brušká nielen detí, ale i dospelých. Za  všetky chutné jedlá pripravené s láskou ďakujeme našim milým pani kuchárkam.

Školský dvor  je úžasné miesto na oddych po náročnom vyučovacom dni. Tu sa hráme, zabávame, trávime čas s kamarátmi. Tešíme sa, že máme dostatok miesta na všetky naše hry a aktivity. Stále nám tu však niečo chýba.
Kvietky, bylinky, zeleninka – krásne zakvitnuté záhony.  Naši páni školníci pre nás vyrábajú vyvýšené záhony.
Žiaci 1.stupňa sa budú učiť každodennej starostlivosti o vysadené rastlinky,  metódou zážitkového učenia si osvoja zručnosti potrebné pre bežný život. A keď to bude celé zrealizované v rámci projektu Skutočne zdravá škola, budeme si náš spoločný výsledok užívať a kochať sa ním každý deň.
Držte nám palce v tomto úsilí, nech sa naše vízie o pestovaní a zdravom stravovaní postupne úspešne napĺňajú.

Pokračujeme úspešne v práci na vyvýšených záhonoch. Poriadny kus práce sa podarilo urobiť pánom školníkom s vynikajúcou pomocou chalanov z 9.B – Janko Repka a Maťo Ľupták. Ďakujeme krásne.

V rámci projektu Skutočne zdravá škola sme s našimi žiakmi z prvého stupňa sadili semená rastlín. Sadili kvety, kaleráb, paradajky, cuketu, hrach, fazuľu, bylinky.  O rastliny sa zatiaľ starajú  v triedach. Polievajú ich, pozorujú ako rastú a čakajú kým  ich budú môcť vysadiť do pripravených vyvýšených záhonov.
Na PéDvojke pestujeme rastliny vo vyvýšených záhonoch
V rámci projektu Skutočne zdravá škola sme s našimi žiakmi z prvého stupňa siali semená rastlín. Siali  sme kvety, kaleráb, paradajky, cuketu, hrach, fazuľu a bylinky.  O mladé rastliny sa žiaci starali v triedach. Polievali ich, pozorovali ako rastú a čakali, kým  ich budú môcť vysadiť do pripravených vyvýšených záhonov. Záhony, ktoré pre tento účel zhotovili naši šikovní páni školníci, sú rozdelené podľa ročníkov. Do každého záhonu sadíme niečo iné. Prváci sejú bylinky a kvety, druháci mrkvu, petržlen, bazalku a šalát. Tretiaci  vysádzajú fazuľu, cibuľu, kaleráb, cuketu a tekvicu. Štvrtáci kukuricu, hrach a špenát. Zapojené je aj ŠKD, ktorého úlohou je vysadiť zemiaky, reďkovku a kôpor.
So slniečkom prišlo oteplenie a my sme mohli začať s vysádzaním do vyvýšených záhonov. Pripravili sme si všetko potrebné, sadeničky aj semienka. Záhony sme si popolievali, rozdelili na časti a s chuťou sme všetko vysiali a posadili. Teraz už budeme len čakať, či nám rastlinky vyrastú. Budeme ich polievať, okopávať a prihnojovať.  Postupne, ako bude zelenina dozrievať, by sme ju radi ju zberali a pripravovali si z nej zdravé šaláty a iné chutné dobroty. Dúfame, že bylinky využijú naše pani kuchárky v jedálni a my na chutný a zdravý čajík.
Mgr. Renáta Cipárová

Prvá úroda
Našou prvou úrodou vo vyvýšených záhonoch bol šalát, špenát, reďkovka a jarná cibuľka. Zo špenátu a šalátu si deti v ŠKD Motýlik robili zdravé smoothie. Brušká si naplnili chlebíkom s reďkovkou a cibuľkou. Zároveň si precvičili samoobslužné činnosti.

Naša cesta za bronzovým certifikátom SZŠ
Na sklonku minulého roka nás pán riaditeľ oslovil s myšlienkou, či by sme sa ako škola nezapojili do celoslovenského programu na podporu zdravého a chutného školského stravovania a zlepšenie kultúry stravovania v školách. Neboli sme prekvapení, lebo vieme, že nám všetkým na zdraví našich detí záleží. V hlave  nám však vírilo veľa otázok, boli sme plní očakávaní. Tušili sme, že sa vydávame na dlhú a neľahkú cestu.
Vytvorili sme akčný tím, ktorý sme vyskladali z deviatich členov spomedzi rodičov, pedagógov, vedenia školy, žiakov i zástupcov školskej jedálne. Na prvom zasadnutí sme si stanovili naše ciele a zahryzli sme sa do práce. Veľmi ma teší, že nám pri plnení cieľov, aj napriek tomu, že nie sú členmi akčného tímu, pomáhalo veľa ľudí, od pedagógov až po školníkov.
Našou prvoradou úlohou bolo identifikovať problémové miesta nášho školského stravovania. Využili sme na to dotazníky, ktoré poskytuje SZŠ. Po ich vyhodnotení sme konštatovali, že respondenti vnímajú stravovanie v ŠJ skôr pozitívne, ale zlepšovať toho ešte môžeme veľa. Vypočuli sme si požiadavky rodičov, detí a pedagógov a reagovali sme na ne.  V snahe priblížiť stravu deťom sme do jedálnička zaradili bryndzové halušky, ktoré deti uvádzali medzi najobľúbenejšími jedlami. Zaviedli sme týždne regionálnej kuchyne i kuchýň iných krajín. Jedálny lístok deťom prezentujeme pútavou atraktívnou formou - farebnými plagátmi. V snahe zatraktívniť nami pripravované šaláty sme zaviedli šalátové boxy. Z nich si deti  šalát naberajú sami a pracujeme na tom, aby bola aj možnosť ich väčšieho výberu.  Vedenie školy prijalo na ich prípravu novú pracovnú silu. Šaláty mali možnosť rodičia a verejnosť ochutnať počas júnového FunFestu.
Snažili sme sa pozdvihnúť aj kultúru stravovania v jedálni. Sformulovali sme Desatoro školskej jedálne, súbor pravidiel a zásad, ktoré ak budú deťmi osvojené a dodržiavané, povedú k spríjemneniu jedálenského prostredia. Žiaci 1. stupňa v ŠKD pravidlá stvárnili do piktogramov, ktoré visia na dverách a neustále ich žiakom pripomínajú. V budúcom školskom roku plánujeme aj iné zmeny...nechajte sa prekvapiť.
Naším nemenej dôležitým cieľom v rámci programu Skutočne zdravá škola je vzdelávanie v oblasti zdravého stravovania a budovanie povedomia o význame zdravých regionálnych potravín. V súlade s plnením tohto cieľa sme zorganizovali exkurzie do breznianskej mliekarne v Rohoznej. Páni školníci vyrobili vyvýšené záhony, v ktorých od jarných mesiacov do krásy rastú bylinky, reďkovky, šaláty... V ŠKD Motýlik z nich pani vychovávateľky spolu s deťmi pripravujú chutné chlebíčky a smoothie, ktoré deťom naozaj chutia. Pre budúce sezóny sa už pomaly začína vytvárať kompost v kompostovisku pri záhonoch.  
Ako prevenciu plytvania potravinami sme do ŠJ zaviedli FOOD BOX, do ktorého deti môžu položiť prídavok k jedlu, ktorý nechcú, aby si ho naopak mohol zobrať niekto, kto má oň záujem. Deti sa tiež zapájajú do výtvarných súťaží s témou zdravého stravovania, vzdelávajú sa i pedagógovia a pani kuchárky. Mimochodom...ich prácu si nesmierne vážime, a preto o nich naša školská TV DVOJKA natočila krátke prezentačné video.
Dovoľte mi, aby som sa všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k plnenie cieľov SZŠ, úprimne poďakovala za ich prácu a pomoc. Držte nám palce, pretože v septembri budeme žiadať o bronzový certifikát SZŠ. Budeme počúvať návrhy a požiadavky rodičov a detí, všetky dobré nápady sú vítané. A nielen to. Budeme vytrvalo a usilovne pracovať, stanovovať si ďalšie a ďalšie ciele, aby sme nakoniec dosiahli splnenie toho hlavného -  zdravé a šťastné deti.
Mgr. Magda Rusková, koordinátor zdravej výživy a SZŠ pri ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno

Aktívna škola
ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno je v koncepte Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Aktívna škola. Ide o komplexný prístup k pohybovým aktivitám na školách, ktoré realizuje škola pred, počas alebo po skončení vyučovania.
https://www.aktivnaskola.sk/
Projekt: Poďme učiť inak
ZŠ s MŠ Pionierska 2 je od 10.7.2023 zapojená do projektu s názvom „ Poďme učiť inak “. Projekt uspel vo výberovom konaní na rok 2023 ako krátkodobý projekt KA122 v sektore vzdelávania dospelých. Jeho cieľom je posilniť inkluzívne prostredie školy prácou na klíme jednotlivých tried.
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA122-SCH-000132893

V rámci projektu sa 3 učitelia zúčastnili kurzov zameraných na získavanie poznatkov a zručností v oblastiach neurovedy, manažmentu triedy a duševnej pohody učiteľa. Hlavnú časť kurzu viedol  neuropsychológ  PhDr. Róbert Krause, PhD., MBA. Organizácia kurzu bola zabezpečená agentúrou GLORY LAB.
„ Poďme učiť inak“
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA122-SCH-000132893

V utorok 18.6. 2024 sme privítali na našej škole učiteľov z iných škôl. Stretnutie viedli účastníci projektu „ Poďme učiť inak“, ktorého hlavným cieľom je posilnenie inklúzie prácou na klíme jednotlivých tried. V prvej časti boli hosťujúci oboznámení s obsahom jednotlivých kurzov, neskôr si sami vyskúšali jednotlivé aktivity. Stretnutie bolo ukončené diskusiou o vzájomných skúsenostiach z programu Erasmus plus. Radi by sme sa poďakovali kolegom za účasť a podnetné myšlienky, ktoré zazneli počas diskusie.

Aj naša škola je súčasťou celonárodného programu olympijského víťaza Mateja Tótha.
Od marca 2023 tréneri O2 Športovej akadémie Mateja Tótha aktívne vedú našich žiakov k pravidelnému pohybu. Vďaka prepracovanej metodike sa žiaci zlepšujú po športovej, zdravotnej aj mentálnej stránke, a to všetko zábavným spôsobom plným hier a súťaží. Vďaka všeobecnej pohybovej príprave, majú naši žiaci v akadémii možnosť sa neskôr venovať akémukoľvek športu a budú naň dobre pripravení.
Možno aj niektoré z našich detí sa raz stane olympijským víťazom, dnes im vďaka programu akadémie dávame túto šancu 😊.


„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Miesto realizácie projektu:
Pionierska 2, 977 01 Brezno
Názov projektu:
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Brezno
Stručný opis projektu:
Cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Špecifické ciele:

1. Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky
2. Podpora prístupu ku kvalitnému základnému vzdelaniu.
Názov a sídlo prijímateľa:
Základná škola s materskou školou, Pionierska 2, 977 01 Brezno
Dátum začatia realizácie projektu:
09/2019
Dátum skončenie realizácie projektu:
08/2021
Názov riadiaceho orgánu:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zastúpení: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:
www.minedu.gov.sk      www.ludskezdroje.gov.sk        www.esf.gov.sk
Výška poskytnutého príspevku:
57 074,16 €
Zvýšenie kvality vyučovacieho procesu v predmete  anglický jazyk v športových triedach.
Škola má dlhoročnú tradíciu vo výučbe cudzích jazykov a v športovej príprave so zameraním na hokej a atletiku. Od tretieho ročníka majú žiaci možnosť navštevovať triedy so zvýšenou dotáciou cudzieho jazyka. Do týchto tried sú prijímaní na základe úspešného absolvovania psychologického  testu, doporučenia triedneho učiteľa a interného testovania tímom učiteľov. V piatom ročníku športovo nadaní žiaci majú možnosť rozvíjať svoj talent v športovej triede zameranej na ľadový hokej a atletiku. Do týchto tried sú žiaci prijímaní na základe výsledkov testovania pohybových schopností trénermi športových tried a na základe úspešného zvládnutia psychologických testov.
Športovci často reprezentujú školu i na rôznych medzinárodných podujatiach, kde je potrebná konverzácia v cudzom jazyku.  Zámerom nášho projektu je zvýšiť jazykové zručnosti žiakov talentovaných na šport už v primárnom vzdelávaní a pokračovať v sekundárnom vzdelávaní v športových triedach, skvalitnenie jazykových kompetencií učiteľov, inovácia vyučovacieho procesu a školského vzdelávacieho programu.
Tento projekt sme sa rozhodli realizovať z dôvodu nízkej úrovne jazykových schopností u športovcov a ich negatívnemu vzťahu k učeniu sa cudzieho jazyka. Hlavným cieľom je zvýšenie úrovne jazykových zručností a motivácie k učeniu sa anglického jazyka.
Správa o MOBILITE  ERASMUS +
Projekt cez ERASMUS + realizuje ZŠ P2 Brezno po prvýkrát. Preto sme sa snažili  o realizáciu v menšom meradle, ktorú by sme chceli počas ďalších rokov rozšíriť. Na začiatok sme vybrali  dvoch reprezentantov školy, ktorí sa v júli 2015 zúčastnili jazykového kurzu v partnerskej organizácii  Bell v Cambridge, UK. Svoje nadobudnuté vedomosti a skúsenosti odprezentujú svojim kolegom a aplikujú ich do vyučovacieho procesu.
Pre účastníka primárneho vzdelávania sme vybrali kurz Language and Methodology Refresher (Young Learners). Pre účastníka sekundárneho vzdelávania sme vybrali kurz Creativity in the Classroom.

V oblasti primárneho vzdelávania sme sa zamerali:
- rozvoj jazykových schopností s dôrazom na konverzáciu, počúvanie a rozšírenie slovnej zásoby
- praktické nápady na aktivity v triede
- tipy a nápady ako ďalej zlepšovať svoje znalosti angličtiny po návrate domov

V oblasti sekundárneho vzdelávania sme sa zamerali:
- nové nápady a spestrenie výučby
- kreatívne používanie angličtiny u žiakov
- atraktívnosť vyučovania
- aktívne učenie sa žiakov
Po dosiahnutí pozitívnych výsledkov a zmien počas jedného školského roka (napr.  vyššia kvalita úrovne jazykových schopností, zvýšený záujem o anglický jazyk u žiakov) sa účastníčky kurzu stanú multiplikátormi pre ostatných učiteľov jazykov na škole. Budú koordinovať piatich učiteľov cudzieho jazyka vyučujúcich v športových triedach a piatich učiteľov na primárnom stupni vzdelávania, ktorí sa prihlásia na jazykové mobility v ďalšej výzve projektu Erasmus+.
Predpokladáme, že prostredníctvom ďalších výziev projektu Erasmus+ umožníme zahraničnú mobilitu ďalším učiteľom, ale i žiakom ZŠ Pionierska 2 v Brezne, ktorí budú participovať na dlhodobom pláne rozvoja a  premeny našej školy.

Aktivity samotnej realizácie projektu:
- v júli 2015 účastníci absolvujú vzdelávací kurz.
- po návrate účastníci vypracujú  správu o priebehu kurzu so zhodnotením výsledkov pre vedenie školy
- v auguste na základe získaných jazykových vedomostí a zručností prepracujú tradičný školský vzdelávací program pre športové triedy v sekundárnom vzdelávaní a pre triedy so športovcami v primárnom vzdelávaní
- na zasadnutí predmetovej komisie účastníci oboznámia ostatných vyučujúcich s s výstupmi z kurzov, so zmenami a inováciami  vo vyučovacom procese v športových triedach
- učitelia zakomponujú inovácie do svojich tematických výchovno-vzdelávacích plánov
- v septembri 2015 vyučujúci  začnú aplikovať inovácie a nové trendy do vyučovania
- vyučujúci budú priebežne hodnotiť výsledky žiakov počas hodín anglického jazyka prostredníctvom žiackych portfólií
- v januári a v júni zhodnotia výsledky komplexne a prezentujú ich vedeniu školy a vedúcim predmetových komisií.
Z krátkodobého hľadiska vysielajúca škola očakáva získanie medzinárodne certifikovaných učiteľov a modernizáciu školského vzdelávacieho programu pre športové triedy a tým aj vyučovacieho procesu.
Z dlhodobého hľadiska vysielajúca škola očakáva  naplnenie zvolených bodov Európskeho plánu rozvoja školy a  zvýšenie kladného povedomia, konkurencieschopnosti a kreditu našej školy v regióne.
O prírode v prírode
- cieľom je vytvorenie kladného vzťahu žiakov k prírode, k ochrane prírody. Ide nám o to, aby žiaci spoznali druhovú rozmanitosť prírody Slovenska a zároveň sa podieľali na zachovaní prírodných krás pre budúce generácie. Žiaci sa budú učiť poznávať prírodu a vzťahy zážitkovým spôsobom priamo v teréne. V okolí školy plánujeme vytvoriť učebňu v prírode, kde sa budú nachádzať najčastejšie sa vyskytujúce druhy ihličnatých a listnatých stromov, liečivých rastlín. Žiaci budú využívať učebňu v predmetoch ekológia, prírodopis, prírodoveda a výtvarná výchova.
Projekt občan
- umožňuje žiakom vzdelávať sa takými metódami a formami, ktoré môžu neskôr uplatniť v politickom živote. Cieľom projektu je rozvíjať u žiakov povedomie aktívneho občianstva a možnosť zúčastňovať sa riadenia. Žiaci sa učia chápať význam účasti na správe vecí verejných a prezentovať svoje názory prijateľnou formou na verejnosti.Projekt občan - umožňuje žiakom vzdelávať sa takými metódami a formami, ktoré môžu neskôr uplatniť v politickom živote. Cieľom projektu je rozvíjať u žiakov povedomie aktívneho občianstva a možnosť zúčastňovať sa riadenia. Žiaci sa učia chápať význam účasti na správe vecí verejných a prezentovať svoje názory prijateľnou formou na verejnosti.
Strom života
- náplňou je realizácia úloh vyplývajúcich z osnov environmentálnej výchovy pre základné školy.

Zakliata hora
- sa zaoberá problematikou odpadov. Žiaci sa zamerali na monitorovanie skládky tuhého komunálneho odpadu v meste.

Živá voda
- je projekt zameraný na monitorovanie vodných tokov, sledovanie života v rieke Hron.

Svet patrí prírode
- cieľom je vypestovanie kladného vzťahu žiakov k prírode. V projekte sa prezentujú rôzne práce žiakov, na informačných paneloch sa zverejňujú zaujímavosti týkajúce sa príslušného tematického celku.

Triedenie odpadu
- cieľom je zavádzanie zákona o odpadoch do praxe  a výchova žiakov k ochrane životného prostredia.
Pátrania po predkoch
- je hlavným cieľom obrátiť pozornosť mladých ľudí na poznávanie vlastnej rodiny prostredníctvom hľadania vlastných historických koreňov. Ďalším výsledkom projektu je zlepšenie komunikácia a vzťahov v rodinách.

Zdravá škola
- učí žiakov zásadám zdravého životného štýlu, prevencii drogovej závislosti, rozvoju pohybových aktivít, vytváraniu zdravých medziľudských vzťahov, výchove k manželstvu a rodičovstvu.
Literárna škôlka
- podpora a usmerňovanie literárnej kreativity žiakov vyúsťujúcej do vlastnej literárnej tvorby. Žiaci sa snažia osvojovať si základné pojmy literárnej tvorby a tak prakticky využívať získané vedomosti. Cieľom je aj viesť žiakov k "hodnotnej" recepcii literárnych textov, sprostredkovať aktívne spojenie medzi autorom a detským príjemcom prostredníctvom rozmanitých interpretačných metód skvalitniť estetický zážitok z literárneho diela.
Otvorená škola - Infovek
- zameraný na informatizáciu školstva, využívanie moderných informačných technológií v škole, čo umožní žiakom lepšie a ľahšie osvojiť si rôzne poznatky a tak pochopiť učivo.

Škola budúcnosti
- vytvorenie e-learningového portálu, kde sa budú nachádzať špeciálne výučbové materiály. Tieto budú slúžiť na skvalitnenie vyučovacieho procesu v škole. Na portáli budú špičkovo spracované takmer všetky predmety druhého stupňa. Väčšina z nich vďaka produktom firmy Langmaster. Každý predmet je doplnený o množstvo obrazového materiálu, videí, zvukových nahrávok, máp, tabuliek, pokusov ale aj interaktívnych testov, kvízov, krížoviek a didaktických hier. Najväčšou výhodou je, že žiaci majú možnosť študovať podľa svojich schopností, každý tempom, ktoré mu vyhovuje.

Planéta vedomostí
- Vzdelávací systém pre základné a stredné školy s profesionálne spracovaným digitálnym obsahom a jednoduchými ovládacími nástrojmi pre učiteľov a žiakov. Jedinečná interaktívna učebná pomôcka pre moderné školy na Slovensku.

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva
- úlohou projektu je akcelerácia procesu zavádzania elektronizovaných služieb a digitálnych interaktívnych technológií do škôl, aktívne používanie a lepšia dostupnosť digitálnych technológií, rozšírenie ponuky digitálnych vzdelávacích obsahov vytváraných na báze a v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.
Základné školy odborne
- úlohou je podpora profesijnej orientácie žiakov  základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja  polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca  s talentami.

Digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety
- Strategickým cieľom je obsahová prestavba vzdelávania na základných a stredných školách s využitím inovatívnych foriem a metód výučby.Tá prispeje k zvýšeniu pripravenosti budúcich absolventov na súčasné a budúce potreby trhu práce, čím sa zvýši tvorba pridanej hodnoty pracovnej sily v SR a dlhodobej konkurencieschopnosti SR.
Špecifickým cieľom je inovácia obsahu a metód výučby, skvalitnenie výstupov vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.
Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania
- Strategickým cieľom národného projektu je inovovať a realizovať systém meraní na úrovni školy a na národnej úrovni v rámci nižšieho sekundárneho (ISCED 2) a vyššieho sekundárneho vzdelávania (ISCED 3), ktorý umožní hodnotiť kvalitu vzdelávania, monitorovať vývoj vzdelávania na základných a stredných školách a ovplyvňovať strategické rozhodnutia v oblasti vzdelávacej politiky. Súčasne má národný projekt za cieľ analyzovať stav a potreby vzdelávania na Slovensku v oblasti kľúčových kompetencií a budovať potenciál pedagógov realizovať monitorovanie vzdelávacích výsledkov vlastnej školy s ohľadom na školský vzdelávací program.
Školy za demokraciu
- je zameraný na rozvoj kritického myslenia, prácu so zdrojmi a informáciami, rozlišovanie chýb a argumentačných faulov, vzniku predsudkov a ako s nimi pracovať a ako rozvíjať konštruktívnu diskusiu. Projekt vznikol na podnet Centra komunitného organizovania a platformy Nie v našom meste ako reakcia na rastúci problém extrémizmu a radikalizácie spoločnosti.
Projekt ENTER
- je zameraný moderné vyučovanie programovania v predmete informatika s využitím tzv. micro:bitov. Misiou projektu je vniesť do výučby informatiky na základnej škole praktické zadania, ktoré žiakom ukážu zaujímavé možnosti využitia informatiky a vďaka ktorým sa žiaci sami začnú zaujímať o rozvíjanie svojich informatických zručností.
Medzi ďalšie ciele projektu patrí:
Vzbudiť záujem o informatiku a to aj u žiakov, ktorí budú neskôr študovať iný odbor ako IT.  Cieľom je ich naučiť základné koncepty informatiky, elektroniky a programovania a ich využiteľnosti v praxi. Základné znalosti programovania a automatizácie dnes často využívajú aj ekonómovia, architekti, projektanti, dátoví analytici, vedci, či iné odbory a preto je potrebné aj žiakom s takýmto zameraním ukázať aplikovateľnosť technológií na problémy v každodennom živote.
Podnecovať u žiakov rozvoj algoritmického a logického myslenia.
Viesť žiakov k tvorivosti a sebavzdelávaniu.
Rozvíjať poznatky žiakov o informatických systémoch v súvislostiach za účelom lepšieho porozumenia spolupráce softvéru a hardvéru, ktoré je nevyhnutné pre zorientovanie sa v konceptoch ako je Smart City či IoT (Internet vecí).
Podporiť experimentálnu a bádateľskú činnosť žiakov a rozvíjať schopnosti tímového riešenia problémov, a to aj formou medzipredmetových projektov.
Návrat na obsah