Zoznam pracovníkov - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah

Zástupca pre MŠ

Jaroslava Mišániová

Pedagogickí pracovníci

Jaroslava Mišániová
Bc. Eva Bamburová
Ľuba Bamburová
Mgr. Viktória Belková
Bc. Mária Budovcová
Martina Cabanová
Magdaléna Durľáková
PaedDr. Ivana Jančová
Lucia Jergelová
Andrea Koubeková
Miroslava Kupcová
Mgr. Barbora Murínová
Soňa Roháčová
Eva Sitárčiková
Danka Štellerová
Viera Ťažká


Asistent učiteľa
Bc. Ingrid Majerčíková
Eva Soliarová

Nepedagogickí pracovníci
Bibiána Fašková
Júlia Michelčíková
Eva Skubáková
Slavka Ferejová

Návrat na obsah