Videonoviny rok 2021/2022 - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
Školské televízne štúdio DVOJKA TV
MDD_2022

Vybíjaná_2022

Atletický štvorboj_2022

Florbal_2022

Vystúpenie žiakov v Lune_2022

Deň narcisov_2022

Veľkonočné tvorivé dielne_2022

Deň bez tabaku_2022

Zápis žiakov do 1. ročníka_2022

Deň učiteľov_2022

Vvynášanie Moreny_2022

Vianočné video_2022

Návrat na obsah