Úspechy - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
Naši žiaci zúčastnili nasledovných akcií:
-
Predchádzajúce úspechy
ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno obsadila 1. miesto medzi najlepšími školami v celoštátnej súťaži športových aktivít ZŠ a SŠ v Slovenskej republike.

Muhammad Ali raz povedal: ,,Šampióni sa nerodia v telocvičniach. Šampióni sa rodia z niečoho, čo majú hlboko vo svojom vnútri – túžbu, sen, víziu.
Túžbou ZŠsMŠ Pionierska 2 Brezno, bolo opäť sa zaradiť medzi najúspešnejšie školy v hodnotení Školy roka.
Snom bolo zvíťaziť. V predošlom ročníku  sme v tejto prestížnej súťaži vyhlásenej Slovenskou Asociáciou športu na školách a Ministerstvom školstva VVaŠ, obsadili 5. miesto, hoci sme mali vo svojej kategórii najvyššiu výkonnostnú úroveň. Pokrivkávali  však zvyšné piliere.

Zostala vízia....ako ďalej. Aktuálnym začal byť výrok Jackie Chena: ,,Môžeš mať všetko, za čo si ochotný bojovať“. A škola s vyše 870. žiakmi zabojovala. Napriek nie najideálnejším podmienkam,  vytvorila žiakom možnosti  zapojiť sa okrem športových aktivít, aj do zvyšných pilierov. Enviromentálna výchova nadobudla úplne iný rozmer, školské kolá v rôznych športových súťažiach sa stali  samozrejmosťou a úspech mali aj  kolá olympijského  kvízu a rôzne  umelecké súťaže.

26. októbra zorganizovala SAŠŠ v spolupráci s Mestom Detva, CVČ Trend Detva a Krajským CVČ JUNIOR v B.Bystrici slávnostné vyhodnotenie ročníka 2017/2018. Už pozvánka na toto slávnostné vyhodnotenie  potvrdila splnenie túžby, byť medzi najlepšími.  Pri vstupe do priestorov Kultúrneho domu Andreja Sládkoviča v Detve, nás milo privítali tóny typických detvianskych ľudových melódií a perníčky s emblémom  Školy roka.  Samotné vyhlasovanie výsledkov sprevádzané bohatým kultúrnym programom sa nieslo  v príjemnej slávnostnej atmosfére. A potom prišlo niečo, v čo sme všetci tajne dúfali.......z úst moderátora si vychutnávame vyhlásenie víťaza ZŠ nad 300 žiakov, ktorým sa stala ZŠ s MŠ Pionierska2 Brezno. Náš sen sa stal skutočnosťou. Ochota bojovať padla na úrodnú pôdu vďaka vedeniu školy, pedagógom a predovšetkým žiakom jednej ZŠ na Horehroní.


Poradie ZŠ nad 300 žiakov :
1. ZŠ s MŠ Pionierska2, Brezno
2. ZŠ Ing. O. Kozucha Spišská Nová Ves
3. ZŠ Golianova B.Bystrica
4. ZŠ Okružná Michalovce
5. ZŠ Školská Michalovce

Mgr. J. Chrenová


ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno  medzi najlepšími školami v celoštátnej súťaži športových aktivít ZŠ a SŠ v Slovenskej republike

Priestory bývalej historickej jazdiarne v Nových Zámkoch privítali 8. novembra účastníkov vyhodnotenia celoštátnej súťaže športových aktivít ZŠ a SŠ. Vyhlasovateľom je Slovenská asociácia športu na školách (SAŠŠ) s podporov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenského olympijského výboru.  Prebojovať sa medzi tých najlepších nie je vôbec jednoduché. Súťaž, v duchu kalokagatie, pozostáva z troch pilierov, do ktorých sa musí škola zapojiť.
Prvým je výkonnostný pilier, kde sa započítavajú body výlučne len z Majstrovstiev Slovenska, druhým je účastnícky pilier, ktorý pozostáva z percenta zapojenosti žiakov školy v športových súťažiach. Tretí zahŕňa výchovnú časť, ktorej náplňou je olympijská výchova. Účasť našich žiakov na šiestich MSR, na ktoré sa museli prebojovať víťazstvami na okresných aj krajských kolách , z toho dva tituly Majstrov Slovenska naznačovali, že by škola mohla byť úspešná aj v celkovom hodnotení.
Do súťaže sa zapojilo celkovo 173 ZŠ, ktoré majú viac ako 300 žiakov. Naša škola mala najlepšiu výkonnostnú časť zo všetkých zúčastnených škôl vo svojej kategórii a hoci v konečnom  súčte bodov obsadila 5. miesto, je toto umiestnenie veľkým úspechom. Súčasťou vyhodnotenia bolo aj vyhlásenie kategórie športovca roka, kde odborná porota zostavovala  poradie troch najúspešnejších športovcov ZŠ a SŠ.
Ocenenia odovzdávali predseda SAŠŠ Marián Majzlík a riaditeľ odboru školstva Ministerstva školstva , vedy, výskumu a športu SR Dušan Ťažký. Skutočnosť, že medzi ocenenými bola aj naša žiačka Viktória Dunajská,  je motiváciou do už odštartovaného nového ročníka.

Mgr. J. Chrenová

Základná škola Pionierska 2 Brezno, opäť medzi „Školami roka“

Slovenská asociácia športu na školách sa už niekoľko rokov usiluje rôznym spôsobom rozvíjať športové aktivity na školách. Jednou z foriem je aj celoročná súťaž o najaktívnejšiu školu v športe pod názvom „Škola roka“.

Po zložitom prepočítaní, kedy sa umiestnenie vyjadruje súčtom v účastníckom kole a vo výkonnostnom kole, sa začiatkom novembra zišli zástupcovia víťazných škôl v Trnave  na slávnostnom vyhodnotení súťaže. V Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika prevzalo z rúk predsedu SAŠŠ Dr. Antona Javorku ocenenie prvých päť základných a stredných škôl. V prvej päťke základných škôl sa umiestnili ZŠ Prešov - Šmeralova, ZŠ Malacky – Záhorácka, ZŠ Senica – Sadová, ZŠ Brezno – Pionierska 2 a ZŠ Detva – Obrancov mieru.

Je úctyhodné, že počas jedenásťročného trvania tejto súťaže sa ZŠ Pionierska 2 dostala do prvej päťky ocenených škôl už po piaty krát.

Prajeme športovcom tejto školy aj v už prebiehajúcom školskom roku veľa úspechov v športových súťažiach.

Mgr. Daniela Jorčíková
Návrat na obsah