Dokumenty na stiahnutie - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
V tejto časti našej stránky ponúkame školské dokumenty vhodné na vytlačenie.
Smernica o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti
Školský poriadok
Smernica S – 01/2024 Prevencia a riešenie šikanovania žiakov
Školský vzdelávací program
Vyhodnocovacia správa o činnosti školy
Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania  
Žiadosť o preradenie žiaka
Žiadosť o povolenie komisionálnej skúšky
Formulár pre zápis žiaka do 1. ročníka ZŠ
Žiadosť o odklad plnenia PŠD
Žiadosť o povolenie plnenia PŠD mimo územia SR
Žiadosť o predčasné zaškolenie
Vyhlásenie 2% z dane
Návrat na obsah