Dokumenty na stiahnutie - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
V tejto časti našej stránky ponúkame školské dokumenty vhodné na vytlačenie.
Školský poriadok
Príkaz riaditeľky č. 1/2017: Šikanovanie a jeho zákaz
Školský vzdelávací program
Vyhodnocovacia správa o činnosti školy
Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania  
Žiadosť o preradenie žiaka
Žiadosť o povolenie komisionálnej skúšky
Formulár pre zápis žiaka do 1. ročníka ZŠ
Žiadosť o odklad plnenia PŠD
Žiadosť o povolenie plnenia PŠD mimo územia SR
Žiadosť o predčasné zaškolenie
Vyhlásenie 2% z dane
Návrat na obsah