Školské akcie 2017-2018 - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
Letná miniškola_2018
Záver školského roka 2017/2018
Športové dopoludnie s MŠ_2018
Atletický štvorboj 1.st_2018
Výlet na Dedečkovu chatu_2018
Predmet, s ktorým sa nestratíte_2018
Rozprávkové Bojnice_2018
Chodník korunami stromov_2018
Školský výlet Sv.Anton-Štiavnické Bane_2018
MDD 1. stupeň: Hry v prírode_2018
Čitateľský maratón_2018
Exkurzia NR SR_2018
Deň detí_2018
Dejepisno-geografická exkurzia_2018
Dukelský beh mieru_2018
Stará Ľubovňa_2018
Festival duchov a strašidiel_2018
Delegácia žiakov a učiteľov z Ruska_2018
Delegácia žiakov a učiteľov z Čiech_2018
Okresné kolo žiakov v atletike_2018
Po stopách Rimanov_2018
Práca s keramikou_2018
Čistenie studničiek_2018
Einsteinov deň - fyzika_2018
Einsteinov deň - chémia_2018
Geograficko-dejepisná exkurzia Stanišovská jaskyňa-Medvedia štôlňa_2018
Za krajšie Brezno_2018
Hry v lese_2018

Slávnostný zápis detí do 1.ročníka_2018

Veľkonočné tvorivé dielne_2018
1. kolo MSsAZ ml. žiactva_2018
Vynášanie Moreny_2018
Škola v prírode - Repište_2018
Futbalmánia_2018
Olympijsky kvíz_2018
Deň otvorených dverík_2018
Horehronský Bučnik_2018
Palacinkový deň_2018
Hviezdoslavov Kubín_2018
Deň v maskách_2018
Vianočná akadémia_2017
foto: Dominika Završanová, Simona Šajgalíková, Jaroslav Eremiáš-EREMSTUDIO, Martin Bíreš
Súťaž: Technicus-Logicus_2017
Lyžiarsky 7.ročník_2018
Mikulášsky florbal_2017
Vianočný jarmok_2017
Mikuláš-Tvorivé dielne_2017
Advent 2.ročník_2017
Výlet ŠKD-Tricklandia_2017
Mesiac úcty k starším_2017
Exkurzia Modra_2017
Literárne Brezno-expozícia M.Rázusa_2017
Školský výlet Dukla-Svidník-Bardejov_2017
Exkurzia Orava_2017
Exkurzia SJL_Tajov-Hronsek-Lehota_2017
Exkurzia Orava_2017
Návšteva MsÚ Brezno_2017
Krajské kolo v cezpoľnom behu_2017
Bezpečne na ceste_2017
Výroba papiera-Michalová_2017
KABU 5.ročník_2017
Otvorenie námestíčka pod  bránou_2017
Rozlúčka s letom_2017
Exkurzia Vydrovo_2017
Návrat na obsah