Školské akcie 2020-2021-2022 - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
Deň narcisov_2022
O pohár gen. riaditeľa ŽP vo futbale ml. žiakov_2022
Veľkonočné dielne_2022
Deň Zeme_2022
Marec - mesiac knihy_2022
Vynášanie Moreny_2022
Hviezdoslavov Kubín_2022
Deň masiek_2022
Lesná pedagogika - 1.A_2022
Školská súťaž v anglickom jazyku 1. stupeň_2022
Zápis detí do 1. ročníka_2022
Lyžiarsky výcvik_2022
Regionálna súťaž v anglickom jazyku - Heľpa_2022
Beseda s umelcom Ernestom Svrčkom, výstava jeho koláží "Medzi nebom a Breznom"_2022
Tvorivé dielne_2022
Čistíme mesto Brezno_2022
Šaliansky Maťko_ 2021
Vianočné dielne_ 2021
KABU piataci_ 2021
Deň srdca_ 2021
Deň Zeme na hodinách anglického jazyka_ 2021
Vianočné dielne_2020
Reprezentant z MS v hokeji v Rige 2021 medzi nami_2021
Návrat na obsah