Fotoalbum MŠ - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
Fotoalbum MŠ B. Němcovej

Fotoalbum MŠ Hradby a B. Němcovej
Vianočné medovníčky_2022
Mikuláš v materskej škole_2022
Vianoce v múzeu_2022
Detský vianočný jarmok_2022
Dajte misky drooootovať_2022
Drevorezbár_2022
Besiedka so starými rodičmi 4. triedy MŠ Hradby_2022
Deň MŠ_2022
"Jarmočný čas"_2022
Lyžiarsky výcvik_2020
Olympiáda materských škôl_2019
Deň jablka v materských škôlkach_2022
Deti materskej skôlky na výstave LEGO_2022
Zimná kalokagatia_2019
Karneval v MŠ_2019
Lyžiarsky výcvik v MŠ_2019
Mikuláš v MŠ Hradby_2018
Dajme spolu gól MŠ Hradby_2018
Olympiáda materských škôl_2018
Deň čertíkov_2018
Deň rodiny_2018
Krásny úsmev_2017
Jeseň v sovičkovej triede_2017
Mikuláš v čertíkov_2017
Školička korčuľovania_2017
Mikuláš v škôlke_2017
Čarovanie s listami_2017
Deň anjelikov_2017
Brezniansky Slávik 2017
Lyžiarsky výcvik
MŠ Hradby, MŠ B. Němcovej
Karneval MŠ Hradby
Deň rodiny v MŠ Hradby
MŠ Hradby a MŠ Boženy Němcovej na Mestskom úrade
Archív fotoalbumov
Návrat na obsah