Novoprijaté deti - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
Informácie pre rodičov novoprijatých detí do Materskej školy Hradby 9 a MŠ Boženy Němcovej 17
Prevádzka MŠ:
Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6.30 hod. do 16.30 hod. Rodič privádza dieťa do materskej školy spravidla do 8.00 hod. a prevezme ho spravidla po 14.30 hod.

Kontaktné údaje:
Riaditeľ ZŠ s MŠ:    PaeDr. Roman Snopko, PhD.            tel.kontakt: 0947 946 277
Zástupkyňa pre MŠ:  Jaroslava Mišániová                       tel.kontakt: 048 611 3826
Materská škola – Hradby 9, Brezno                                  tel. kontakt: 048 611 3826, 0948 060762
Materská škola – B .Němcovej 17, Brezno                        tel.kontakt: 048 611 3368, 0948 084827
Školská jedáleň: Marcela Citterbergová                          tel.kontakt: 048 619 7811, 0911 311737                                                                                                                                                                                        

Úhrada príspevku za dochádzku:
V zmysle VZN č.13/2022 mesta Brezna zo 14.12.2022 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ v súlade s § 28 ods. 3 školského zákona za pobyt dieťaťa v MŠ zriadenej mestom, mesačne na jedno dieťa 20 €.

Rodičovský príspevok 5 € sa taktiež uhrádza do 10-eho v mesiaci.Všetky zmeny týkajúce sa stravovania, nahlasovanie a odhlasovanie si robí rodič telefonicky, nechá správu na záznamníku, zavolá na mobil, zašle SMS na mobil 24 hod. vopred, alebo ešte ráno do 6.30 hod. Číslo telefónu je 048/6197811, mobil 0911/311737.

MAMI a OCKO:
● triednej učiteľke poskytnite vyžadujúce si údaje a telefónne čísla
● nedávajte ma do materskej školy chorého, aby som nenakazil /-a iné deti
● ak budem chorý /-á alebo inak neprítomný /-á, včas ma odhláste v školskej jedálni aj v materskej škole
● zaujímajte sa o dianie v materskej škole, čítajte oznamy na nástenke a na internetovej stránke, zúčastňujte sa rodičovských združení, akcií, brigád, vystúpení, pomáhajte škole

Do materskej školy mi prineste:
• Prezuvky - to znamená akákoľvek pohodlná obuv, ktorú bude dieťa nosiť iba v triede NIE Croksy a šľapky!!!
• Oblečenie na pobyt vonku. Je treba ho prispôsobiť ročnému obdobiu.
Odporúčame jedno oblečenie na školskú záhradu, kde sa dieťa môže zašpiniť a iné na prechádzky.
• Hodilo by sa aj náhradné oblečenie nakoľko sa môžem obliať, zamazať, pocikať a pod.
• Na popoludňajší spánok, si líhame v pyžamku! (označte ho menom a priezviskom).
Hygienické potreby – 5 ks toaletný papier
1 ks rodinné balenie/vyťahovacie/ - hyg. vreckovky
1 ks balík servítky
10 ks hygienické vreckovky
1 ks vlhčené utierky
Návrat na obsah