Ul. Hradby - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
MŠ Hradby 9
Telefónny kontakt: 0948 060762
Charakteristika MŠ:
Materská škola je 5-triedna a jej kapacita je 101 detí. Panelovú budovu MŠ tvoria 2 pavilóny – A a B. Súčasťou je aj THP pavilón so školskou výdajňou stravy.

V pavilóne A sú 2 triedy s príslušnými priestormi. Na prízemí na nachádza I. trieda pre 3-4 ročné deti, na poschodí II .trieda pre 4-5 ročné deti a kancelária zástupkyne riaditeľa pre MŠ.

V pavilóne B sú 3 triedy s príslušnými priestormi. Na prízemí sa nachádza III. trieda pre deti 4-5 ročné , IV. trieda pre 4-6 ročné deti a  na poschodí V. trieda pre deti 5-6 ročné a spálňa pre III. a V. triedu. Pri každej triede sú spálne, kabinety, umyvárky, malé výdajne stravy, šatne.V priestoroch THP sa nachádzajú sklady, práčovňa, kancelária špeciálneho pedagóga. Areál dotvára školský dvor a školská záhrada plná zelene.

1.trieda: Myšky
2.trieda: Žabky
3.trieda: Lienky
4.trieda: Včielky
5.trieda: Sovičky

Do výchovno – vzdelávacieho procesu učiteľky včleňujú konkrétne úlohy z projektov podrobne rozpracovaných so zameraním, cieľmi a stratégiami:
  • Lego dacta
  • Pohybovo- relaxačné cvičenia prostredníctvom jogy
  • Zeleninkové šialenstvo
  • Dajme spolu gól
  • Skutočne zdravá škola
  • Zumba

Denný poriadok MŠ:
Prevádzka MŠ je denne od 6,00 hod. do 16,30 hod.

6,30 hod. – otvorenie MŠ
Schádzanie detí, hry a činnosti podľa výberu detí, ranný filter, ranný kruh (navrhovanie aktivít), zdravotné cvičenie, skupinové, individuálne, spoločné hry, vzdelávacia aktivita
8,40 až 9,00 hod. – činnosti zabezpečujúce životosprávu (hygiena, desiata)
9,00 až 11,30 hod. - vzdelávacie aktivity, hry a činnosti podľa výberu detí, pobyt vonku (jeho súčasťou sú spontánne pohybové aktivity, voľné hry podľa výberu detí a vychádzka mimo areálu MŠ)
11,30 až 12,00 hod. – činnosti zabezpečujúce životosprávu (hygiena, príprava na obed, obed)
12,00 až 14,00 hod.-  odpočinok (diferencuje sa podľa potrieb detí/
14,00 až 14,30 hod. –  činnosti zabezpečujúce životosprávu (hygiena, olovrant)
14,30 až 16,30 hod. -  hry a  činnosti podľa výberu detí, vzdelávacie aktivity
16,30 hod. – ukončenie prevádzky MŠ.
Návrat na obsah