Krúžky - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah

Vážení rodičia, milí žiaci !
V tomto školskom roku si opäť prevezmete vzdelávací poukaz, ktorý reprezentuje osobitný štátny finančný príspevok na Vaše záujmové vzdelávanie. Každý žiak môže navštevovať viaceré záujmové aktivity, poukaz však odovzdá len jednej z nich a to podľa vlastného uváženia.
Veríme, že si z nasledovnej ponuky krúžkov vyberiete tie, ktoré naplnia Váš voľný čas.
Ponuka mimoškolskej záujmovej činnosti v školskom roku 2020/2021

1. stupeň
 • Dajme spolu gól – futbal Streda Mgr. Müller, Mgr. Cipárová
 • Florbal pre I. stupeň Utorok, 15.30 – 17.00 hod. Mgr. Renáta Cipárová
 • Golf Utorok, 14.00 – 15.30 hod. Mgr. Daniela Jorčíková
 • Informatika pre prvákov a druhákov Pondelok, 13.30 – 15.30 hod. Mgr. Marianna Kramlová
    /Oboznámiť žiakov s využitím počítača a naučiť žiakov pracovať s počítačovými programami na elementárnej úrovni/
 • Informatika pre 3. – 4. ročník Utorok Bc. Ľubomíra Kňazeová
 • Múdre hlavičky z 1.Š po skončení vyučovania Mgr. Radka Sviteková
    /Telovýchovné, výtvarné aktivity, hravá slovenčina, matematika, dopravná výchova/
 • Šikovníček pre 0. ročník po skončení vyučovania Mgr. Petra Kokavcová
    /Práca s ľahko dostupným materiálom, využívanie rôznych druhov techník, cieľom je rozvíjanie tvorivosti a estetických zručností/
 • Stolný tenis Pondelok, 14.00 – 16.00 hod. p. Ľubomír Lamper
 • Všestranná pohybová príprava Mgr. Jana Chrenová
 • Výletníček pre 1. a 2. stupeň - Víkendy, prázdniny Bc. Ľubomíra Kňazeová, Mgr. Janka Škultétyová
 • Výtvarníček Mgr. Martina Mazúrová
    /Netradičné výtvarné techniky a práca s papierom/
2. stupeň
 • Atletika Mgr. Jana Chrenová
 • Badminton a iné netradičné športy Mgr. Matúš Trajteľ
 • Florbal pre II. stupeň Štvrtok, 15.30 – 17.00 hod. Mgr. Renáta Cipárová
 • Golf Utorok, 14.00 – 15.30 hod. Mgr. Daniela Jorčíková
 • Mladý technik Utorok, 14.00 – 16.00 hod. PaedDr. Peter Návoy
    /Práca s materiálom (drevo, plast, kov), konštrukcia rôznych výrobkov, programovanie s Mikrobitom, programovanie robota Otto/
 • Literárny krúžok pre 5. roč. Pondelok 14.00 – 16.00 hod. RNDr. Patrik Bubelíny, PhD.
 • Práca s literárnym textom, rozbor literárneho textu, tvorba vlastnej poézie a krátkej prózy, nácvik umeleckého prednesu
 • Príprava na prijímačky zo SJL pre 9.A Streda, 14.00 – 15.00 hod. PaedDr. Kristína Gondová
 • Príprava na Testovanie 9 z MAT pre 9.D Utorok, 14.00 Mgr. Veverková Anna
    /Opakovanie učiva matematiky od 5. ročníka, prípravné testy/
 • Príprava na prij. skúšky z MAT pre 9.A Utorok, 14.00 hod. Mgr. Eva Récka
    /Príprava na Testovanie 9 a prijímacie skúšky z matematiky/
 • Príprava na prij. skúšky z MAT pre 9.C Pondelok, 14.00 hod. Mgr. Eva Récka
    /Príprava na Testovanie 9 a prijímacie skúšky z matematiky/
 • Rozhlasový krúžok Streda, 14.00 – 15.00 hod. PhDr. Andrea Tichá
 • Ručné práce Mgr. Martina Mazúrová
    /Tradičné práce s textilom, háčkovanie, štrikovanie, viazanie – makramé/
 • Stretnutie s hudbou Streda, 14.00 hod. PaedDr. Zuzana Giertlová
 • Stolný tenis Streda 14.00 – 16.00 hod. p. Ľubomír Lamper
 • Školský časopis Dvojka Mgr. Jana Horanská
 • Výletníček pre 1. a 2. stupeň Víkendy, prázdniny Bc. Ľubomíra Kňazeová, Mgr. Janka Škultétyová

Návrat na obsah