Krúžky - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah

Vážení rodičia, milí žiaci !
V tomto školskom roku si opäť prevezmete vzdelávací poukaz, ktorý reprezentuje osobitný štátny finančný príspevok na Vaše záujmové vzdelávanie. Každý žiak môže navštevovať viaceré záujmové aktivity, poukaz však odovzdá len jednej z nich a to podľa vlastného uváženia.
Veríme, že si z nasledovnej ponuky krúžkov vyberiete tie, ktoré naplnia Váš voľný čas.
Ponuka mimoškolskej záujmovej činnosti v školskom roku 2021/2022

1. stupeň


Dajme spolu gól – futbal pre 1. – 2 . roč.
Florbal pre I. stupeň
Príprava na golf
Informatika pre prvákov a druhákov
Informatika pre 3. – 4. ročník
Futbal – 3. - 4. ročník
Nulťáčik
Spevácky krúžok
Stolný tenis
Všestranná pohybová príprava
Výletníček pre 1. a 2. stupeň

Streda
Utorok, 15.30 – 17.00 hod.
Utorok, 14.00 – 15.30 hod.
Pondelok, 13.30 – 15.30 hod.
Pondelok, 16.00 – 17.30 hod.
Štvrtok, 14.00 – 16.00 hod.
Pre žiakov 0. r. po skončení vyučovania
Štvrtok, 14.00 – 16.00 hod.
Utorok, 14.00 – 16.00 hod.
Po dohode
Víkendy, prázdniny

Cipárová – Borovič
Mgr. Renáta Cipárová
Mgr. Daniela Jorčíková
Mgr. Marianna Kramlová
Bc. Ľubomíra Kňazeová
Mgr. Miroslav Medveď
Mgr. Petra Kokavcová
PaedDr. Zuzana Giertlová
p. Ľubomír Lamper
Mgr. Jana Chrenová
Bc. Ľubomíra Kňazeová, Mgr. Janka Škultétyová

2. stupeň


Atletika
Bedminton a iné netradičné športy
Florbal pre II. stupeň
Príprava na golf
Loptové hry
Príprava na T9 a prijímacie pohovory zo SJL pre 9.A, 9.C
Rozhlasový krúžok
Spevácky krúžok
Stolný tenis
Výletníček pre 1. a 2. stupeň
Po dohode
Streda, 14.00 – 15.30 hod.
Štvrtok, 15.30 – 17.00 hod.
Utorok, 14.00 – 15.30 hod.
Štvrtok, 14.00 – 15.00 hod.
Po dohode
Streda, 14.00 – 15.00 hod.
Štvrtok, 14.00 – 16.00 hod.
Streda 14.00 – 16.00 hod.
Víkendy, prázdniny
Mgr. Jana Chrenová
Mgr. Matúš Trajteľ
Mgr. Renáta Cipárová
Mgr. Daniela Jorčíková
Mgr. Martin Ridzoň
PaedDr. Kristína Gondová
PhDr. Andrea Tichá
PaedDr. Zuzana Giertlová
p. Ľubomír Lamper
Bc. Ľubomíra Kňazeová, Mgr. Janka Škultétyová
Návrat na obsah