Panoráma 360 - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
Pozrite si interaktívnu prehliadku našich odborných učební. Pohybom kurzora meníte smer pohľadu.
Pre zobrazenie v plnej veľkosti kliknite na
Knižnica 1. stupeň - Spherical Image - RICOH THETA
Školská knižnica 1. stupeň
Školský klub (ŠKD) - Spherical Image - RICOH THETA
Školský klub detí (ŠKD)
Školská jedáleň - Spherical Image - RICOH THETA
Školská jedáleň
Učebňa geografie - Spherical Image - RICOH THETA
Učebňa predmetu geografia
Učebňa predmetu technika - Spherical Image - RICOH THETA
Interaktívna učebňa predmetu technika
Učebňa predmetu technika - práca s kovom - Spherical Image - RICOH THETA
Učebňa predmetu technika - práca s kovom
Učebňa predmetu technika - práca s drevom - Spherical Image - RICOH THETA
Učebňa predmetu technika - práca s drevom
Učebňa vyučovania cudzích jazykov a informatiky 2. stupeň - Spherical Image - RICOH THETA
Učebňa vyučovania cudzích jazykov a informatiky 2. stupeň
Jazyková učebňa 2. st. - Spherical Image - RICOH THETA
Učebňa vyučovania cudzích jazykov 2. stupeň
Učebňa informatiky 2.stupeň - Spherical Image - RICOH THETA
Učebňa informatiky 2. stupeň
Multimediálna učebňa, školská knižnica 2. st. - Spherical Image - RICOH THETA
Multimediálna učebňa, školská knižnica 2. stupeň
Učebňa fyziky - Spherical Image - RICOH THETA
Učebňa predmetu fyzika
Učebňa vyučovania cudzích jazykov 1. stupeň - Spherical Image - RICOH THETA
Učebňa vyučovania cudzích jazykov 1. stupeň
Učebňa informatiky 1. stupeň - Spherical Image - RICOH THETA
Učebňa informatiky 1. stupeň
Multimediálna učebňa 1. stupeň - Spherical Image - RICOH THETA
Multimediálna učebňa 1. stupeň
Učebňa chémie a biológie - Spherical Image - RICOH THETA
Učebňa predmetu chémia a biológia
Malá telocvičňa - Spherical Image - RICOH THETA
Malá telocvičňa
Malá telocvičňa - Spherical Image - RICOH THETA
Malá telocvičňa 2
Veľká telocvičňa
Multifunkčné ihrisko #theta360 - Spherical Image - RICOH THETA
Multifunkčné ihrisko
Ihrisko 1 - športový areál - Spherical Image - RICOH THETA
Športový areál 1
Ihrisko 2 - športový areál - Spherical Image - RICOH THETA
Športový areál 2
Športový areál 3
Návrat na obsah