ZŠ s MŠ Pionierska 2 - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
Vedenie školy praje žiakom príjemné prázdniny a zamestnancom peknú, slnečnú dovolenku.Naši deviataciZáver školského rokaNaša cesta za bronzovým certifikátom SZŠ
Na sklonku minulého roka nás pán riaditeľ oslovil s myšlienkou, či by sme sa ako škola nezapojili do celoslovenského programu na podporu zdravého a chutného školského stravovania a zlepšenie kultúry stravovania v školách. Neboli sme prekvapení, lebo vieme, že nám všetkým na zdraví našich detí záleží. V hlave  nám však vírilo veľa otázok, boli sme plní očakávaní. Tušili sme, že sa vydávame na dlhú a neľahkú cestu.
Vytvorili sme akčný tím, ktorý sme vyskladali z deviatich členov spomedzi rodičov, pedagógov, vedenia školy, žiakov i zástupcov školskej jedálne. Na prvom zasadnutí sme si stanovili naše ciele a zahryzli sme sa do práce. Veľmi ma teší, že nám pri plnení cieľov, aj napriek tomu, že nie sú členmi akčného tímu, pomáhalo veľa ľudí, od pedagógov až po školníkov.
Našou prvoradou úlohou bolo identifikovať problémové miesta nášho školského stravovania. Využili sme na to dotazníky, ktoré poskytuje SZŠ. Po ich vyhodnotení sme konštatovali, že respondenti vnímajú stravovanie v ŠJ skôr pozitívne, ale zlepšovať toho ešte môžeme veľa. Vypočuli sme si požiadavky rodičov, detí a pedagógov a reagovali sme na ne.  V snahe priblížiť stravu deťom sme do jedálnička zaradili bryndzové halušky, ktoré deti uvádzali medzi najobľúbenejšími jedlami. Zaviedli sme týždne regionálnej kuchyne i kuchýň iných krajín. Jedálny lístok deťom prezentujeme pútavou atraktívnou formou - farebnými plagátmi. V snahe zatraktívniť nami pripravované šaláty sme zaviedli šalátové boxy. Z nich si deti  šalát naberajú sami a pracujeme na tom, aby bola aj možnosť ich väčšieho výberu.  Vedenie školy prijalo na ich prípravu novú pracovnú silu. Šaláty mali možnosť rodičia a verejnosť ochutnať počas júnového FunFestu.
Snažili sme sa pozdvihnúť aj kultúru stravovania v jedálni. Sformulovali sme Desatoro školskej jedálne, súbor pravidiel a zásad, ktoré ak budú deťmi osvojené a dodržiavané, povedú k spríjemneniu jedálenského prostredia. Žiaci 1. stupňa v ŠKD pravidlá stvárnili do piktogramov, ktoré visia na dverách a neustále ich žiakom pripomínajú. V budúcom školskom roku plánujeme aj iné zmeny...nechajte sa prekvapiť.
Naším nemenej dôležitým cieľom v rámci programu Skutočne zdravá škola je vzdelávanie v oblasti zdravého stravovania a budovanie povedomia o význame zdravých regionálnych potravín. V súlade s plnením tohto cieľa sme zorganizovali exkurzie do breznianskej mliekarne v Rohoznej. Páni školníci vyrobili vyvýšené záhony, v ktorých od jarných mesiacov do krásy rastú bylinky, reďkovky, šaláty... V ŠKD Motýlik z nich pani vychovávateľky spolu s deťmi pripravujú chutné chlebíčky a smoothie, ktoré deťom naozaj chutia. Pre budúce sezóny sa už pomaly začína vytvárať kompost v kompostovisku pri záhonoch.  
Ako prevenciu plytvania potravinami sme do ŠJ zaviedli FOOD BOX, do ktorého deti môžu položiť prídavok k jedlu, ktorý nechcú, aby si ho naopak mohol zobrať niekto, kto má oň záujem. Deti sa tiež zapájajú do výtvarných súťaží s témou zdravého stravovania, vzdelávajú sa i pedagógovia a pani kuchárky. Mimochodom...ich prácu si nesmierne vážime, a preto o nich naša školská DVOJKA  TV natočila krátke prezentačné video.
Dovoľte mi, aby som sa všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k plnenie cieľov SZŠ, úprimne poďakovala za ich prácu a pomoc. Držte nám palce, pretože v septembri budeme žiadať o bronzový certifikát SZŠ. Budeme počúvať návrhy a požiadavky rodičov a detí, všetky dobré nápady sú vítané. A nielen to. Budeme vytrvalo a usilovne pracovať, stanovovať si ďalšie a ďalšie ciele, aby sme nakoniec dosiahli splnenie toho hlavného -  zdravé a šťastné deti.
Mgr. Magda Rusková, koordinátor zdravej výživy a SZŠ pri ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno

„ Poďme učiť inak“
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA122-SCH-000132893

V utorok 18.6. 2024 sme privítali na našej škole učiteľov z iných škôl. Stretnutie viedli účastníci projektu „ Poďme učiť inak“, ktorého hlavným cieľom je posilnenie inklúzie prácou na klíme jednotlivých tried. V prvej časti boli hosťujúci oboznámení s obsahom jednotlivých kurzov, neskôr si sami vyskúšali jednotlivé aktivity. Stretnutie bolo ukončené diskusiou o vzájomných skúsenostiach z programu Erasmus plus. Radi by sme sa poďakovali kolegom za účasť a podnetné myšlienky, ktoré zazneli počas diskusie.

Viac informácií o projekte nájdete TU.
POTLESK BREZNIANSKEJ ZVONICI
Deti z MŠ B. Němcovej 17 pod vedením učiteľky Ivany Jančovej opäť mali možnosť chytiť štetce do rúk a graficky vyjadriť svoju fantáziu na papier. Celoročne vytvárali ilustrácie k rozprávkam, vizuálne interpretovali reprodukcie obrazov slovenských výtvarníkov, kreslili to čo prežili doma i v materskej škole, podobu ľudí, človeka, detí, zvieratiek, vecí, budov, a pod. Následne sme niektoré výtvarné dielka s názvami Tri prasiatka, Ja v maminom náručí, Zajačik Ušiačik, Horehronské múzeum a Synagóga zaslali do 23. ročníka celoslovenskej súťaže výtvarnej tvorby detí materských škôl SVET OKOLO NÁS. Organizátorom je Ministerstvo školstva výskumu, vývoja a mládeže SR, Regionálny úrad školskej správy v Prešove, Spojená škola Pavla Sabadoša internátna v Prešove a Pedagogická a sociálna akadémia v Prešove. Ešte pred samotným otvorením výstavy bol pre všetky ocenené deti  pripravený tvorivý program, tvarovanie balónov, maľovanie na tvár. Výtvarné umenie bolo  prepojené s hudobno-tanečnými i hudobno-dramatickými číslami - ľudovým a country tancom v podaní žiakov intaktných i so sluchovým postihnutím i muzikálovou rozprávkou v netradičnom prevedení O  nespokojnej Snehulienke. Za bravúrne herecké výkony si odniesli potlesk budúce učiteľky materských škôl - žiačky Pedagogickej akadémie i tanečníci.     Z 984 výtvarných prác porota vybrala päťdesiat. Medzi víťazmi sa ocitlo aj výtvarné dielko 5 ročného Lukáška BREČKU  z MŠ B. Němcovej 17 Brezno, ktorý porotu očaril výtvarnou technikou monotypiou so zobrazením našej Breznianskej zvonice a bol pozvaný na slávnostné otvorenie výstavy a vyhodnotenie. Za svoju výhernú prácu si prevzal v stredu 19.6. 2024 ocenenie. Tento výnimočný deň si Lukáško užil v sprievode svojich rodičov a triednej učiteľky Ivky Jančovej, ktorí boli na neho právom hrdí za jeho výnimočný výkon a skrytý talent. Naďalej budú pozitívne posilňovať jeho výtvarné schopnosti, podporovať jeho sebavnímanie a sebavedomie.
Srdečne mu blahoželáme a tlieskame !
Ivana Jančová, MŠ B. Němcovej 17 Brezno
OZNAM O POSKYTOVANÍ DOTÁCIE NA STRAVU OD 1.9.2024
Milí rodičia,
V novom šk. roku 2024/2025 je možné poskytnúť dotáciu na stravu pre deti navštevujúce základnú školu alebo posledný ročník materskej školy (predškoláci).
Ak máte záujem o poskytnutie dotácie na stravu, je potrebné o ňu požiadať na priloženom tlačive (návratka) a doručiť do kancelárie ŠJ najneskôr do
17.7.2024. V prípade, ak nedoručíte túto návratku v stanovenom termíne, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu. Režijné náklady pre žiakov ZŠ zostávajú v sume 5 Eur.

Upozorňujeme, že táto návratka neslúži ako prihláška na stravovanie a dieťa je potrebné na stravovanie v šk.roku 2024/2025 prihlásiť. Môžete tak urobiť od 26.8.2024 v kancelárii ŠJ.
Školská jedáleň: tel.č. 048/6197811, 0911311737
DÚHOVÝ KOLOTOČ OCEŇOVAL MŠ B. Němcovej 17
12. júna len desať najlepších prác bolo odmenených na oficiálnom otvorení výstavy celoslovenskej súťažnej prehliadky výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku Dúhový kolotoč v Banskej Bystrici. Túto prehliadku každoročne vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. Vďaka dlhoročnej tradícii sa výtvarná súťaž teší veľkému záujmu detí, učiteliek i odbornej verejnosti. Každý ročník je tematický. Do osemnásteho ročníka prišlo 888 výtvarných diel zo 176 materských škôl  a dal deťom príležitosť výtvarne stvárniť svoje sny a túžby a nakresliť, čím budú až vyrastú.

Deti z 2. triedy MŠ B. Němcovej 17 sa zapojili do súťaže s 8 výtvarnými dielami v kategórii jednotlivcov i skupín. A viete o čom snívajú? Sú to prosté a jednoduché veci napr. mať domáceho miláčika zvieratko - psíka, zajaca, či papagája, či mať strážkyňu sníčkov (mačičku) ocitnúť sa medzi zvieratkami v lese alebo každodenné mamičkino objatie. A keď vyrastú chceli by sa stať okenármi, architektmi, stavbármi, žeriavnikmi, zverolekármi.

Vieme, že dostať sa do výberu desiatich najlepších, nie je jednoduché. Veľmi nás potešila správa, že v kategórii skupinových prác sa stali víťazmi S. ABDALLAH,
A. DOBRÍK, K. LOVIČOVÁ a M. RYBÁR. Pod vedením učiteľky Ivany Jančovej vytvorili spoločné dielo MALÍ OKENÁRI, ktoré bolo inšpirované námetom slovenského výtvarníka Alojza Klima. Z roka na rok je výber víťazov náročnejší. Odbornú porotu sme očarili netradičnou výtvarnou technikou -  maľbou na sklo. Všetci autori tohto spoločného diela dostali pamätný list a tešili sa z veľkého balíčka na rozvíjanie kreativity, kde našli napríklad pastelky, fixky, štetce, maliarske palety, kriedy, či iné výtvarné pomôcky na kreslenie, maľovanie, modelovanie, ktoré slávnostne za kolektívne dielo prevzal v budove historickej radnice Adamko Dobrík v sprievode svojich najbližších. Okrem toho, materská škola získala aj finančný dar v hodnote 310,- €. Toto podujatie sa konalo pod záštitou primátora mesta B. Bystrica Jána Noska a Krajského pracoviska Národného inštitútu vzdelávania a mládeže a z hľadiska organizácie na vysokej profesionálnej úrovni. Slávnostnú atmosféru podujatia spríjemnilo aj vystúpenie detí s ľudovým tancom a pohostenie pre všetkých zúčastnených. Pre nádejných umelcov a ich dospelácky sprievod škola pripravila Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu  v B. Bystrici občerstvenie.
Akcie uskutočnené v škole
Bounce Park Banská Bystrica
Koniec školského roka si trieda 7.D spríjemnila návštevou adrenalínového Bounce Parku v Banskej Bystrici. BOUNCE PARK 17 je najväčší športovo-zábavný park na Slovensku, ktorý sa nachádza v Banskej Bystrici.
Publikoval - 29 Jun 2024
Jún v 4.C triede
Jún v našej 4. C triede bol veľmi ,,hustý“. Okrem záverečných opakovacích písomiek sme stihli Dni mesta Brezna, koncoročný školský výlet v Bounce Parku v Banskej Bystrici, Netradičné maľovanie v Horehronskom múzeu, triednu celoročnú tému venovanú finančnej gramotnosti sme ukončili nákupnou horúčkou v našom Lego obchodíku a Deň rodiny sme si užili na supernom splave Hrona. Veru, bola to skvelá jazda!
Publikoval - 29 Jun 2024
Čo vieš o hviezdach
S potešením Vám tesne pred záverom školského roka predstavujeme ďalšieho z našich talentovaných a úspešných žiakov. Je ním Daniel zo 6.A triedy a okrem toho, že nás úspešne reprezentuje na súťažiach v predmetoch geografia a dejepis, jeho znalosti siahajú ďaleko za hranice zemského obzoru.
Publikoval - 29 Jun 2024
Láska kvitne v každom veku
Naša škola sa zapojila do výzvy - Láska kvitne v každom veku - občianskeho združenia Koľko Lásky. Žiaci druhého stupňa v mesiaci máj a jún vyrábali milé pozdravy a obrázky s motívmi kvetov pre našich seniorov z Brezna i blízkeho okolia.
Publikoval - 29 Jun 2024
Letná Školympiáda
V júni sme v rámci projektu Hravé športovanie organizovali letnú olympiádu. Deti zažili veselé športové popoludnie s rôznymi súťažami a s prekvapením na záver. Školský rok sa nám síce končí, ale My už teraz pripravujeme nové aktivity na školský rok 2024/2025.
Publikoval - 29 Jun 2024
Tréneri v škole
Naši najmladší žiaci si vyskúšali na hodinách telesnej výchovy niečo nové pod dohľadom skúsených trénerov. Pokračujeme aj v školskom roku 2024/2025
Publikoval - 29 Jun 2024
Didaktické hry na 1. stupni
Na úvod didaktických hier si žiaci pozreli videá o práci záchranných zložiek. Po nácviku evakuácie budovy školy sa presunuli na bezpečné miesto, pred budovu. Počas presunu všetci dodržiavali pravidlá bezpečnosti a tak bol presun bezproblémový.
Publikoval - 29 Jun 2024
Ochrana človeka a prírody
Dňa 21.6.2024 žiaci I.-II. stupňa absolvovali teoretickú a praktickú časť Ochrany človeka a prírody – ÚC (DH). Na jednotlivých stanovištiach si mohli prezrieť ukážky záchranných zložiek. Ďakujeme za odborný výklad a praktické ukážky Záchrannej zdravotnej službe Brezno, OR HaZZ Brezno, OS HZS Nízke Tatry-Bystrá, OR PR Brezno.
Publikoval - 23 Jun 2024
Dopoludnie s predškolákmi
Každoročne sa v júni stretávame s našimi škôlkarmi MŠ Hradby-MŠ B. Nemcovej na športovej akcii Dopoludnie s predškolákmi. Venujeme sa zábavným aktivitám, zažívame veľa zábavy a prežívame prvé víťazstvá. Odmenou nám je úsmev na ich tvárach.
Publikoval - 23 Jun 2024
Čajuplné Anglicko v Brezne
Od 18-teho storočia je Spojené kráľovstvo jedným z najväčších konzumentov čaju na svete. Priemerná ročná spotreba na obyvateľa je 1,9 kg. Najobľúbenejší anglický čaj je bezpochyby klasický čierny čaj s mliekom, no Angličania milujú svoj “cuppa” na všetky spôsoby.
Publikoval - 23 Jun 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA122-SCH-000132893

V rámci projektu „ Poďme učiť inak“, cieľom ktorého je posilniť inkluzívne prostredie školy prácou na klíme jednotlivých tried, sa v stredu 6.3.2024 stretli učitelia našej školy. Počas popoludnia si  na sebe vyskúšali aktivity na posilnenie inklúzie, aby ich ďalej využili na vyučovacích hodinách. Stretnutie viedli učiteľky Mgr. Erika Demianová, Mgr. Oľga Kleinová a  Mgr. Ľubomíra Prečuchová. Tieto sa počas minulých letných prázdnin zúčastnili kurzov zameraných na získavanie zručností v oblastiach neurovedy, manažmentu triedy a duševnej pohody učiteľa. Kurzy boli vedené neuropsychológom  PhDr.Róbertom Krause, PhD., MBA.  
Skutočne zdravá škola
Dobrá správa pre všetkých súčasných i budúcich stravníkov našej školskej jedálne...P2 sa zapojila do programu Skutočne zdravá škola!
Prečo? Úprimne nám záleží na tom, aby sme sa všetci skutočne zdravo, plnohodnotne a kvalitne stravovali. Zaujímame sa o pôvod potravín a chceme podporovať lokálnych producentov. Nie je nám ľahostajná kultúra stravovania ani plytvanie potravinami. Uvedomujeme si, že našou úlohou je žiakov vzdelávať a vychovávať, a to aj v oblasti zdravého stravovania a pitného režimu.
Sme si vedomí, že to nie je jednoduchá úloha, skôr vyčerpávajúci beh na dlhé trate, ktorý nezvládne jednotlivec, ani malá skupina nadšencov. Z tohto dôvodu sme vytvorili akčnú skupinu, ktorú tvorí vedenie školy, učitelia, zástupcovia školskej jedálne, rodičia i žiaci. Každý, koho táto myšlienka osloví, sa k nám môže pridať. Bude srdečne vítaný.
Nie sme v tom sami. Do programu je zapojených takmer 100 škôl z celého Slovenska. Sú to školy, ktoré chcú mať zdravé deti, z ktorých vyrastú potravinovo gramotní a ekologicky uvedomelí ľudia. To je náš hlavný cieľ. Verím, že spoločnou vytrvalou prácou sa nám ho podarí naplniť. Pretože nie Certifikát Skutočne zdravej školy, ale zdravé a šťastné deti v škole sú našou skutočnou motiváciou.

O pripravovaných a realizovaných aktivitách vás budeme pravidelne informovať.
Mgr. Magda Rusková, školský koordinátor programu

Viac informácií TU
Aktívna škola
ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno je v koncepte Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Aktívna škola. Ide o komplexný prístup k pohybovým aktivitám na školách, ktoré realizuje škola pred, počas alebo po skončení vyučovania.
OZNAM  O POSKYTOVANÍ  DOTÁCIE  NA  STRAVU  OD  1.9.2023
Milí rodičia,
V novom šk.roku 2023/2024 je možné poskytnúť dotáciu na stravu pre deti navštevujúce základnú školu alebo posledný ročník materskej školy (predškoláci).
Ak máte záujem o poskytnutie dotácie na stravu,  je potrebné o ňu požiadať na priloženom tlačive (návratka) a doručiť do kancelárie ŠJ najneskôr do 21.7.2023. V prípade, ak nedoručíte túto návratku v stanovenom termíne, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu. Režijné náklady pre žiakov ZŠ zostávajú v sume 5 Eur.
Upozorňujeme, že táto návratka neslúži ako prihláška na stravovanie a dieťa je potrebné na stravovanie v šk. roku 2023/2024 prihlásiť. Môžete tak urobiť od 28.8.2023 v kancelárii ŠJ.
Viac informácií TU

Školská jedáleň tel.č. 048/6197811, 0911311737
Rozhodnutie R- 14/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materských školách zriadených mestom Brezno s účinnosťou  od 1. januára 2023. Rozhodnutie číslo: R- 14/2022 si prečítate TU.

Rozhodnutie R – 16/2022 o výške stravného na rok 2023 s účinnosťou  od 1. januára 2023. Rozhodnutie číslo: R- 16/2022 si prečítate TU.

Nové VZN 06/2023 - o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Brezno s účinnosťou od 1. júna 2023. VZN 06/2022 si prečítate TU.
Návrat na obsah