ZŠ s MŠ Pionierska 2 - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
Výsledky testov žiakov do triedy s rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka
Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia
Ministerstvo školstva za účelom aj naďalej udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach zostavilo „USMERNENIE K BEZPEČNÉMU PROSTREDIU V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH  POČAS PANDÉMIE OCHORENIA COVID-19 A MIMORIADNEJ SITUÁCIE“, ktoré je platné po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie v čase, keď ŠKOLSKÝ SEMAFOR je pre zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie pozastavený.

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka najlepšie cez EduPage, alebo v písomnej podobe na stiahnutie TU.


Rozhlasové štúdio Twister
Fotoalbum:  O pohár gen. riaditeľa ŽP vo futbale ml. žiakov  Lesná pedagogika  Regionálna sútaž v anglickom jazyku - Heľpa
Deň narcisov Beseda s umelcom Ernestom Svrčkom, výstava jeho koláží "Medzi nebom a Breznom"
   
Prihláška na stiahnutie TU

ZÁPIS DETÍ do materských škôl
na školský rok 2022/2023 sa uskutoční v dňoch 01.05.2022 do 20.05.2022
Na predprimárne vzdelávanie:
• sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné / deti , ktoré dosiahnu vek 5 rokov do 31.8.2022/ Tieto deti sa prijímajú do MŠ prednostne, ak majú trvalé bydlisko v Brezne
• deti s pokračovaním predprimárneho vzdelávania.
Ostatné podmienky prijatia:
• dieťa v kalendárnom roku dovŕši tri roky  (postupnosť od najstaršieho po najmladšie dieťa);
• uprednostňujeme súrodencov detí, ktoré už materskú školu navštevujú
• ostatné deti podľa voľných kapacít materskej školy
Poradie podania žiadosti nerozhoduje o prijatí dieťaťa do MŠ.
Spôsob podávania žiadostí:
1. Na webovej stránke školy www.zsbrezno.sk  si vytlačíte Žiadosť o prijatie dieťaťa.rtf na predprimárne vzdelávanie, vypíšete , podpíšete a doručíte do MŠ Hradby 9, Brezno do 20.5.2022.
2.Zákonní zástupcovia, ktorí nemajú prístup na internet, si môžu tlačivo – žiadosť vyzdvihnúť osobne /pracovné dni od 7,30 do 15,00 hod./ v MŠ Hradby 9, Brezno. Vyplnené a podpísané prinesú do MŠ Hradby 9, Brezno do 20.5.2022.
3.Žiadosť možno zaslať odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu na : mshradby@centrum.sk do 20.05.2022
Viac informácií TU
Stretnutie deviatakov zo ZŠ s MŠ Pionierska 2 s umelcom Ernestom Svrčkom
     Dňa 27.4.2022 sme my, žiaci ZŠ s MŠ Pionierska 2, navštívili výstavu koláží Ernesta Svrčka s názvom „Medzi nebom a Breznom“ v breznianskej synagóge. Už pri príchode nás zaujali koláže a aforizmy vyvesené pred synagógou a náš dojem ešte umocnili umelcove diela vo vnútri. Pán Svrček nám s humorom a trpezlivo vyrozprával, ako sa k tomuto zaujímavému výtvarnému žánru dostal a následne sme si mohli jeho koláže detailne poprezerať. Po prehliadke sme mali možnosť opýtať sa umelca na diela, ktoré v nás zanechali silný dojem i emócie. Dozvedeli sme sa o procese ich vzniku, zdroji inšpirácií a o ich púti na výstavách v mnohých krajinách sveta.
    Ďakujeme veľmi pekne  pánovi Svrčkovi za zaujímavú besedu a za možnosť spoznať jeho umelecké diela. Ďakujeme tiež pani učiteľke Gondovej, ktorá nám túto akciu zorganizovala.

                                                                                      Katarína Zlevská a Zoja Poliaková, 9.A, MY Horehronie, 3.5.2022

Deň narcisov a naša úloha v ňom
Mestá a obce na Slovensku opäť ožili kvetom narcisu. Dobrovoľníci, žiaci ZŠ s MŠ Pionierska 2, sa v uliciach Brezna 28.4.2022 činili. Verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine sa po dvoch rokoch vrátila do ulíc. A čo naši dobrovoľníci hovoria na túto akciu ?
Túto úlohu sme brali skôr ako poslanie, nie ako niečo, čo musíme urobiť. Keď nám naši pedagógovia oznámili, že práve my, žiaci 9.A triedy ZŠ s MŠ Pionierska 2, organizujeme v Brezne zbierku ku Dňu narcisov, neváhali sme sa zapojiť. Pomáhať dobrej veci a byť dobrovoľníkmi, je pre nás, mladých, veľmi zaujímavá a príjemná skúsenosť.
Tento deň je naozaj prínosný, lebo spája ľudí pre dobrú vec. My sme sa cítili veľmi dobre, keď sme videli úsmevy ľudí, a detí na našej škole, ako mali radosť z toho, že pomáhajú iným, chorým ľuďom.
Tento výber financií sa pripojí k celoslovenskej zbierke, ktorá bude použitá na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám, na pomoc onkoporadniam, prostredníctvom ktorých majú pacienti možnosť každodenných konzultácií s odborníkmi. Bude slúžiť aj na rozvoj siete onkopsychológov, ktorí sú k dispozícii pacientom s rakovinou a ich blízkym naprieč Slovenskom, a taktiež na pravidelné edukačné eventy zamerané na pravenciu.
Podarilo sa nám vyzbierať 1204 eur. Sme veľmi vďační za ľudí, ktorí prispeli, a tak pomohli dobrej veci.

            Barbora, Viktória, Magdaléna, Sofia, Natália a Peter z 9.A triedy ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno
Do ulíc sa vrátil Deň narcisov
Mestá a obce na Slovensku opäť ožili kvetom narcisu. V uliciach Brezna dobrovoľníci - žiaci Základnej školy na Pionierskej 2, vyzbierali takmer 1200 eur.
Vo štvrtok 28. apríla celé Slovensko zaplavili žlté kvety narcisu a výnimkou nebolo ani Brezno, kde zbierka bola v v réžii Základnej školy Pionierska 2 a jej žiakov. Ako si povedali, túto úlohu brali skôr ako poslanie, nie ako niečo, čo musia urobiť. „Keď nám pedagógovia oznámili, že práve my, žiaci 9. A triedy ZŠ s MŠ Pionierska 2, organizujeme v Brezne zbierku ku Dňu narcisov, neváhali sme sa zapojiť.

Pomáhať dobrej veci a byť dobrovoľníkmi, je pre nás, mladých, veľmi zaujímavá a príjemná skúsenosť." V uliciach mesta Brezno sa im podarilo vyzbierať 1180,88 eura. Výnos sa pripojí k celoslovenskej zbierke, ktorá bude použitá na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám, na pomoc onkoporadniam, prostredníctvom ktorých majú pacienti možnosť každodenných konzultácií s odborníkmi. Bude slúžiť aj na rozvoj siete onkopsychológov, ktorí sú k dispozícii pacientom s rakovinou a ich blízkym naprieč Slovenskom, a taktiež na pravidelné edukačné eventy zamerané na prevenciu.

„Tento deň je naozaj prínosný, lebo spája ľudí pre dobrú vec. My sme sa cítili veľmi dobre, keď sme videli úsmevy ľudí, a detí na našej škole, ako mali radosť z toho, že pomáhajú iným, chorým. Sme veľmi vďační všetkým, ktorí prispeli, a tak pomohli dobrej veci," dodali Barbora, Viktória, Magdaléna, Sofia, Natália a Peter z 9. A triedy ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno. Zavítali tiež na  mestský  úrad,   o pomoc oslovili aj vedenie samosprávy.
„Ďakujem všetkým, ktorí akokoľvek pomáhajú ľudom s onkologickým ochorením. Nikdy nevieme, či pomoc iných nebudeme raz potrebovať práve aj my," dodal primátor Tomáš Ábel.
Monika Dolňanová, My Horehronie, 3.5.2022


Úspešný športovec a reprezentant Pionierskej 2
Žiak 5. ročníka Branislav Berčík z Pionierskej 2 sa zaradil do plejády úspešných športovcov a reprezentantov našej školy. Aj keď Branislav svojím vekom spadá do kategórie mladší žiaci, jeho majstrovské narábanie hokejkou presahuje úroveň mladších žiakov, tak sa vydal na cestu reprezentácie aj starších žiakov. Jeho počet odohratých zápasov sa pohybuje okolo 40, kde sa mu podarilo úspešne zakončiť akcie 140 gólmi a 71 asistenciami, čo sú obdivuhodné čísla. Branislav predstavuje mladú nádej v podobe všestranného športovca, ktorému sa darí v akomkoľvek športe. Jeho nadanie a láska k športu sa dostala až na medzinárodnú úroveň, kde sa Branislav aktuálne zúčastňuje zájazdu klubu vo Francúzsku na základe medzinárodnej francúzskej spolupráce. Tu už náš žiak nereprezentuje iba školu a hokejový klub, ale samotné mesto Brezno, a to na medzinárodnej úrovni. Na základe jeho doposiaľ dosiahnutých výsledkov je nominovaný na ocenenie Športovca roka mesta Brezno za rok 2021.
My mu srdečne ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy, mesta a do ďalších zápasov mu želáme pevné zdravie, veľa šťastia a dobrú mušku pri zakončovaní akcií do súperovej bránky.

Úspechy žiakov P2  v olympiáde cudzích jazykov
Ovládanie cudzieho jazyka je v súčasnosti jedným zo základných predpokladov úspešného zaradenia sa v pracovnej i osobnej oblasti. Štúdiu cudzích jazykov sa v Základnej škole Pionierska 2 kladie veľký dôraz už veľa rokov. Nie je tomu inak ani dnes.

Posledné dva roky boli zaťažkávajúcou skúškou nielen pre zdravotníkov, ale pre  všetky oblasti života. Učitelia a žiaci v školách prešli neľahkým obdobím tiež. Mnohé mesiace museli žiaci stráviť za počítačom, vzdelávali sme sa dištančne,  namiesto "drania" lavíc v škole sme sa stretávali len cez obrazovky počítača či mobilov. Napriek sťaženým podmienkam naši žiaci v tomto školskom roku dosiahli pekné výsledky v olympiádach cudzích jazykov.
Všetky kolá sa uskutočnili online.

V olympiáde v anglickom jazyku obsadili naši žiaci nasledovné poradie:
V okresnom kole sa v kategórii 1A umiestnila Nela Kúdelková na 4.mieste a Michaela Auxtová v kategórii 1B na 1. mieste. Miška bola úspešná aj v krajskom kole a obsadila 2. miesto.
V olympiáde v nemeckom jazyku boli úspešní piati žiaci - v okresnom kole v kategórii 1A obsadila Agáta Ambrosová 1. miesto  a Daniel Štubňa 2.miesto. V kategórii 1B obsadil Matej Mastelák 1. miesto a Juraj Belko 2. miesto. V krajskom kole obsadila Agátka 9.miesto a Danko desiate. Matej sa v krajskom kole umiestnil na 10. mieste a Juraj na jedenástom.
Peter Jágerčík v kategórii 1C obsadil v krajskom kole 5. miesto.

Naši žiaci sa zúčastnili aj olympiády v ruskom jazyku.
V krajskom kole v kategórii 1A obsadila Veronika Turanská 1.miesto v krajskom kole a 7. miesto v celoštátnom kole.
Najúspešnejším bol náš deviatak Peter Votroubek,  ktorý v krajskom kole obsadil 1. miesto a v celoštátnom kole sa umiestnil na krásnom 2.mieste!  
Všetkým zúčastneným gratulujeme  a veríme, že ich úspechy naštartovali a naďalej sa budú zdokonaľovať v angličtine, nemčine i ruštine.

                                                                                                  Vyučujúce cudzích jazykov
                                                                                                  ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno

Moja, tvoja, naša spoločná, avšak len jedna
V jej prípade určite neplatí dnes často myslené a vyslovené... „keďsa zničí, kúpim, zoženiem si novú."
V piatok 22. apríla sme sa myšlienkami i žiackymi aktivitami spojili s biliónom ľudí zo 192 krajín, pre ktorých je práve ONA miestom bytia.

Spolu, aj keď len fiktívne, sme si všetci podali ruky, zablahoželali JEJ a oslávili JEJ deň !!! Začali sme ešte v marci, keď sme boli čistiť miesta v Brezne. Strávili sme dopo-ludnie v pohybe, zbierali sme spoločne odpadky. Ďalšie dni sme vyrábali eko-info-plagáty, ktoré sme umiestnili v spojovacej chodbe našej školy. Pripravili sme rozhlasovú reláciu, aby sme všetkým žiakom v Deň Zeme pripomenuli, čo je dôležité a v súlade s prírodou, každý deň pre ŇU vykonať.
V tento deň sme absolvovali aj tematické   dielne,   taktiež   súťaž s hľadaním odpovedí na otázky o zaujímavostiach z environmentálnej oblasti.
Naše aktivity budú pokračovať, tešíme sa. Dúfame, že nás je spolu na celom JEJ priestore, ktorý nám už veľmi dlho nezištne ponúka, dosť, aby sme mohli stopnúť a zvrátiť JEJ nešťastný osud už nielen zbytočnými rečami, ale predovšetkým skutkami !!!
Žiaci Pionierska 2, Brezno

Výzva pre deti na intoxikáciu liekmi
Mládež čelí nebezpečnej internetovej výzve. Upozornili nás na to kolegovia z protidrogovej centrály národnej kriminálnej agentúry. Výzva nabáda deti a mladistvých k dobrovoľnej intoxikácii voľne predajnými liekmi.

Táto výzva sa prvý krát objavila v roku 2015 vo Veľkej Británii. Používatelia sociálnych sietí nabádali deti k tomu, aby úmyselne užili väčšie množstvo dostupných liekov. To viedlo neraz k vážnym zdravotným problémom. Účinok voľne predajných liekov prichádza neskôr, čo vedie k nezvratnému poškodeniu zdravia, ako je napríklad trvalé poškodenie pečene.

Úlohou zúčastneného na výzve je celý priebeh intoxikácie zaznamenať a prežité skúsenosti zdieľať na sociálnych sieťach.

Podľa psychológov, ktorí sa k výzve v médiách vyjadrili, výzva deti neláka preto, že si chcú ublížiť, len si neuvedomujú následky, ktoré si môžu spôsobiť.
Za uplynulý mesiac iba v Bratislave došlo k 12 otravám mladistvých a detí, ktoré pravdepodobne súvisia s výzvou.

Apelujeme preto najmä na rodičov, aby zvýšili svoju obozretnosť a s deťmi o rizikách tejto výzvy hovorili. Rovnako bude postupovať aj polícia. V najbližších dňoch policajní preventisti oslovia školy a na problém ich upozornia. Problematiku výzvy a rizík s ňou spojených určite zaradíme aj do našich preventívnych aktivít s mládežou. Našim cieľom bude zvyšovať povedomie detí o nežiadúcich účinkoch voľne dostupných liekov a látok určených na liečebné účely.


KRÍZOVÁ INTERVENCIA
V súvislosti s vojenským útokom na Ukrajinu Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie zosumarizoval informácie pre odborných a pedagogických zamestnancov, aby tak mohli rýchlo a  efektívne pomáhať deťom, rodičom. Na našej novozriadenej stránke nájdete adresáre zariadení poradenstva a prevencie, relevantné podcasty a webináre, procesné štandardy ako vodítka v odbornej práci, ako aj manuály pre odborných zamestnancov.

Rady psychológov pre rodičov TU  Rady psychológov pre deti TU
Prebiehajúce projekty: Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Brezno
Viac intormácií o projekte TU


„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Miesto realizácie projektu:
Pionierska 2, 977 01 Brezno
Názov projektu:
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Brezno
Stručný opis projektu:
Cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Špecifické ciele:

1. Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky
2. Podpora prístupu ku kvalitnému základnému vzdelaniu.
Názov a sídlo prijímateľa:
Základná škola s materskou školou, Pionierska 2, 977 01 Brezno
Dátum začatia realizácie projektu:
09/2019
Dátum skončenie realizácie projektu:
08/2021
Názov riadiaceho orgánu:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zastúpení: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:
www.minedu.gov.sk      www.ludskezdroje.gov.sk        www.esf.gov.sk
Výška poskytnutého príspevku:
57 074,16 €
Návrat na obsah