ZŠ s MŠ Pionierska 2 - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
OZNAM O POSKYTOVANÍ DOTÁCIE NA STRAVU OD 1.9.2024
Milí rodičia,
V novom šk. roku 2024/2025 je možné poskytnúť dotáciu na stravu pre deti navštevujúce základnú školu alebo posledný ročník materskej školy (predškoláci).
Ak máte záujem o poskytnutie dotácie na stravu, je potrebné o ňu požiadať na priloženom tlačive (návratka) a doručiť do kancelárie ŠJ najneskôr do
17.7.2024. V prípade, ak nedoručíte túto návratku v stanovenom termíne, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu. Režijné náklady pre žiakov ZŠ zostávajú v sume 5 Eur.

Upozorňujeme, že táto návratka neslúži ako prihláška na stravovanie a dieťa je potrebné na stravovanie v šk.roku 2024/2025 prihlásiť. Môžete tak urobiť od 26.8.2024 v kancelárii ŠJ.
Školská jedáleň: tel.č. 048/6197811, 0911311737
DÚHOVÝ KOLOTOČ OCEŇOVAL MŠ B. Němcovej 17
12. júna len desať najlepších prác bolo odmenených na oficiálnom otvorení výstavy celoslovenskej súťažnej prehliadky výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku Dúhový kolotoč v Banskej Bystrici. Túto prehliadku každoročne vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. Vďaka dlhoročnej tradícii sa výtvarná súťaž teší veľkému záujmu detí, učiteliek i odbornej verejnosti. Každý ročník je tematický. Do osemnásteho ročníka prišlo 888 výtvarných diel zo 176 materských škôl  a dal deťom príležitosť výtvarne stvárniť svoje sny a túžby a nakresliť, čím budú až vyrastú.

Deti z 2. triedy MŠ B. Němcovej 17 sa zapojili do súťaže s 8 výtvarnými dielami v kategórii jednotlivcov i skupín. A viete o čom snívajú? Sú to prosté a jednoduché veci napr. mať domáceho miláčika zvieratko - psíka, zajaca, či papagája, či mať strážkyňu sníčkov (mačičku) ocitnúť sa medzi zvieratkami v lese alebo každodenné mamičkino objatie. A keď vyrastú chceli by sa stať okenármi, architektmi, stavbármi, žeriavnikmi, zverolekármi.

Vieme, že dostať sa do výberu desiatich najlepších, nie je jednoduché. Veľmi nás potešila správa, že v kategórii skupinových prác sa stali víťazmi S. ABDALLAH,
A. DOBRÍK, K. LOVIČOVÁ a M. RYBÁR. Pod vedením učiteľky Ivany Jančovej vytvorili spoločné dielo MALÍ OKENÁRI, ktoré bolo inšpirované námetom slovenského výtvarníka Alojza Klima. Z roka na rok je výber víťazov náročnejší. Odbornú porotu sme očarili netradičnou výtvarnou technikou -  maľbou na sklo. Všetci autori tohto spoločného diela dostali pamätný list a tešili sa z veľkého balíčka na rozvíjanie kreativity, kde našli napríklad pastelky, fixky, štetce, maliarske palety, kriedy, či iné výtvarné pomôcky na kreslenie, maľovanie, modelovanie, ktoré slávnostne za kolektívne dielo prevzal v budove historickej radnice Adamko Dobrík v sprievode svojich najbližších. Okrem toho, materská škola získala aj finančný dar v hodnote 310,- €. Toto podujatie sa konalo pod záštitou primátora mesta B. Bystrica Jána Noska a Krajského pracoviska Národného inštitútu vzdelávania a mládeže a z hľadiska organizácie na vysokej profesionálnej úrovni. Slávnostnú atmosféru podujatia spríjemnilo aj vystúpenie detí s ľudovým tancom a pohostenie pre všetkých zúčastnených. Pre nádejných umelcov a ich dospelácky sprievod škola pripravila Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu  v B. Bystrici občerstvenie.
Akcie uskutočnené v škole
DÚHOVÝ KOLOTOČ oceňoval MŠ B. Němcovej 17
12. júna len desať najlepších prác bolo odmenených na oficiálnom otvorení výstavy celoslovenskej súťažnej prehliadky výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku Dúhový kolotoč v Banskej Bystrici. Túto prehliadku každoročne vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. Vďaka dlhoročnej tradícii sa výtvarná súťaž teší veľkému záujmu detí, učiteliek i odbornej verejnosti.
Publikoval - 14 Jun 2024
Okresná športová MŠ olympiáda 2024 XXV. ročník
Dňa 12.06.2024 sa deti z MŠ Hradby zúčastnili na XXV. ročníku okresnej olympiády detí O putovný pohár primátora meste Brezna. Olympiádu deti otvorili sľubom najmladších olympionikov a zaspievaním si štátnej hymny. Olympiády sa zúčastnilo 24 škôlok (96 detí).
Publikoval - 13 Jun 2024
Deň otcov
16. júna 2024 si pripomíname Deň otcov. Tento sviatok pripadá na tretiu júnovú nedeľu a oslavuje všetkých otcov, otcovstvo a ich vplyv na spoločnosť.
Publikoval - 13 Jun 2024
Funfest na Dvojke
Od piatkového rána rozvoniaval v priestoroch školy guľáš... Všetci sa pýtali, čo sa to chystá. No predsa 1. ročník zábavného popoludnia FunFest.
Prípravná čata montovala stany, preliezky, nosila lavice, stoly, nafukovali sa skákacie hrady, zapĺňali sa stánky, pristavovali sa stánky s občerstvením...
Publikoval - 11 Jun 2024
Zaujímavá prednáška
Ako a prečo prišiel Karol I.Stuart o hlavu sa mali možnosť dozvedieť žiaci 9.A a 9.B triedy 7.júna 2024.
Našu školu navštívil náš bývalý žiak PhDr. Roman Ličko PhD. z Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UMB v B.Bystrici. Zaujímavým rozprávaním nám priblížil 16.a 17.storočie v Anglicku.
Publikoval - 11 Jun 2024
Biologická exkurzia Vysoké Tatry
Dňa 6.6.2024 sa žiaci 6. ročníka zúčastnili biologickej exkurzie vo Vysokých Tatrách. Vydali sme sa na túru objavovať krásy vysokohorskej prírody. Na Hrebienok sme sa pohodlne vyviezli pozemnou lanovou dráhou. Potom nám už nič nestálo v ceste, aby sa vybrali na prechádzku dolinou Studeného potoka a obdivovali kaskády vody padajúce z výšky. Videli sme niekoľko vodopádov, najviac zaujal Dlhý vodopád.
Publikoval - 09 Jun 2024
Sieň slávy 2023/2024
Naše športové nádeje! Robíme to, čo nás baví! Spolupráca-húževnatosť-sústredenie-zodpovednosť-vytrvalosť-priateľstvo-hrdosť.
Publikoval - 09 Jun 2024
Skutočne zdravá škola - Prvá úroda
Našou prvou úrodou vo vyvýšených záhonoch bol šalát, špenát, reďkovka a jarná cibuľka. Zo špenátu a šalátu si deti v ŠKD Motýlik robili zdravé smoothie. Brušká si naplnili chlebíkom s reďkovkou a cibuľkou. Zároveň si precvičili samoobslužné činnosti.
Publikoval - 09 Jun 2024
Za tajomstvami hradu v Slovenskej Ľupči so 6.B a 7.B
Cesta výletu tried 6.B a 7.B viedla údolím rieky Hron nad obec Slovenská Ľupča. Od roku 1250 sa na úpätí Starohorských vrchov vypína Ľupčiansky hrad.
Publikoval - 06 Jun 2024
P2 na Dňoch mesta Brezno
Piatok dopoludnia patrí vždy základným a stredným školám. Nebolo tomu inak ani tento rok. Naši žiaci spolu s p.učiteľkami Mgr. Sirokovou a Mgr. Krnáčovou si pripravili stánok plný krásnych výtvarných prác našich žiakov. Deti si mohli vyrobiť vlastné náušnice a nechať si namaľovať na tvár.
Publikoval - 05 Jun 2024
Inovovaný školský poriadok
Tento školský poriadok bol prerokovaný pedagogickou radou, schválený riaditeľom školy dňa 21. 3. 2024 a nadobúda účinnosť 3. 4. 2024. Školský poriadok si prečítate
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA122-SCH-000132893

V rámci projektu „ Poďme učiť inak“, cieľom ktorého je posilniť inkluzívne prostredie školy prácou na klíme jednotlivých tried, sa v stredu 6.3.2024 stretli učitelia našej školy. Počas popoludnia si  na sebe vyskúšali aktivity na posilnenie inklúzie, aby ich ďalej využili na vyučovacích hodinách. Stretnutie viedli učiteľky Mgr. Erika Demianová, Mgr. Oľga Kleinová a  Mgr. Ľubomíra Prečuchová. Tieto sa počas minulých letných prázdnin zúčastnili kurzov zameraných na získavanie zručností v oblastiach neurovedy, manažmentu triedy a duševnej pohody učiteľa. Kurzy boli vedené neuropsychológom  PhDr.Róbertom Krause, PhD., MBA.  
Skutočne zdravá škola
Dobrá správa pre všetkých súčasných i budúcich stravníkov našej školskej jedálne...P2 sa zapojila do programu Skutočne zdravá škola!
Prečo? Úprimne nám záleží na tom, aby sme sa všetci skutočne zdravo, plnohodnotne a kvalitne stravovali. Zaujímame sa o pôvod potravín a chceme podporovať lokálnych producentov. Nie je nám ľahostajná kultúra stravovania ani plytvanie potravinami. Uvedomujeme si, že našou úlohou je žiakov vzdelávať a vychovávať, a to aj v oblasti zdravého stravovania a pitného režimu.
Sme si vedomí, že to nie je jednoduchá úloha, skôr vyčerpávajúci beh na dlhé trate, ktorý nezvládne jednotlivec, ani malá skupina nadšencov. Z tohto dôvodu sme vytvorili akčnú skupinu, ktorú tvorí vedenie školy, učitelia, zástupcovia školskej jedálne, rodičia i žiaci. Každý, koho táto myšlienka osloví, sa k nám môže pridať. Bude srdečne vítaný.
Nie sme v tom sami. Do programu je zapojených takmer 100 škôl z celého Slovenska. Sú to školy, ktoré chcú mať zdravé deti, z ktorých vyrastú potravinovo gramotní a ekologicky uvedomelí ľudia. To je náš hlavný cieľ. Verím, že spoločnou vytrvalou prácou sa nám ho podarí naplniť. Pretože nie Certifikát Skutočne zdravej školy, ale zdravé a šťastné deti v škole sú našou skutočnou motiváciou.

O pripravovaných a realizovaných aktivitách vás budeme pravidelne informovať.
Mgr. Magda Rusková, školský koordinátor programu

Viac informácií TU
Aktívna škola
ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno je v koncepte Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Aktívna škola. Ide o komplexný prístup k pohybovým aktivitám na školách, ktoré realizuje škola pred, počas alebo po skončení vyučovania.

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2022/2023 si prečítate TU


Ahojte!
Volám sa Food box a usídlil som sa vo vašej školskej jedálni.
Bolelo ma, keď som videl vyhodené ovocie, jogurty a zdravé maškrty v košoch a na chodníkoch pri škole.
Vložte do mňa prosím všetky potraviny, ktoré dostanete ako prídavok k obedu, samozrejme, čisté a neporušené. S radosťou ich vydám každému, kto bude mať o ne záujem a s chuťou ich zje.
Neplytvajte potravinami a vážte si ich.
Veľmi pekne Vám ďakujem.

OZNAM  O POSKYTOVANÍ  DOTÁCIE  NA  STRAVU  OD  1.9.2023
Milí rodičia,
V novom šk.roku 2023/2024 je možné poskytnúť dotáciu na stravu pre deti navštevujúce základnú školu alebo posledný ročník materskej školy (predškoláci).
Ak máte záujem o poskytnutie dotácie na stravu,  je potrebné o ňu požiadať na priloženom tlačive (návratka) a doručiť do kancelárie ŠJ najneskôr do 21.7.2023. V prípade, ak nedoručíte túto návratku v stanovenom termíne, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu. Režijné náklady pre žiakov ZŠ zostávajú v sume 5 Eur.
Upozorňujeme, že táto návratka neslúži ako prihláška na stravovanie a dieťa je potrebné na stravovanie v šk. roku 2023/2024 prihlásiť. Môžete tak urobiť od 28.8.2023 v kancelárii ŠJ.
Viac informácií TU

Školská jedáleň tel.č. 048/6197811, 0911311737
Rozhodnutie R- 14/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materských školách zriadených mestom Brezno s účinnosťou  od 1. januára 2023. Rozhodnutie číslo: R- 14/2022 si prečítate TU.

Rozhodnutie R – 16/2022 o výške stravného na rok 2023 s účinnosťou  od 1. januára 2023. Rozhodnutie číslo: R- 16/2022 si prečítate TU.

Nové VZN 06/2023 - o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Brezno s účinnosťou od 1. júna 2023. VZN 06/2022 si prečítate TU.
Návrat na obsah