ZŠ s MŠ Pionierska 2 - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
So škôlkou sme sa sa zapojili o získanie grantu Nadácie Penta o sumu 1000 €. Chceme ich použiť na nákup nových stavebníc, odrážadiel, kolobežiek, multifunkčných stolíkov a Lega pre naše deti. Hlasovanie prebieha od 4.12.2023 do 17.12.2023.
V prílohe je jednoduchý postup pre hlasovanie. Ďakujeme !
Akcie uskutočnené v škole
Mikuláš v MŠ
"Mikuláš v MŠ"
Každé dieťa nedočkavo čaká či sa čižmička naplní sladkosťami, alebo tam nájdu varešku, aby sa lepšie správali.
Aby sme úsmev na detských tvárach vyčarili aj v našej škôlke, dňa 6. decembra nás opäť navštívil Mikuláš aj s pomocníčkou - nezbednou čerticou a dobrým anjelikom.
Publikoval - 7/12/2023
Dentálna hygiena v MŠ
Dňa 24.11.2023 do našej materskej školy zavítala pani Inga Stümpelová, ktorá sa špecializuje na dentálnu hygienu pre deti a dospelých.
Publikoval - 7/12/2023
Hravé športovanie 4
V mesiaci november bolo Hravé športovanie zamerané na hry s loptami. Deti sa zahrali, zasúťažili si a spravili niečo pre svoje zdravie.
Publikoval - 7/12/2023
Poznáš príslovia, porekadlá a pranostiky?
Uplynulý týždeň sa na našej škole konala ročníková súťaž s názvom „Poznáš príslovia, porekadlá a pranostiky? “. Naši žiaci si tak zaspomínali na krátku ľudovú slovesnosť , ktorú mali identifikovať podľa piktogramov. Niektoré boli veľmi jednoduché a iné zase potrápili našich žiakov. Vyskúšajte si aj Vy, či by ste to zvládli.
Publikoval - 7/12/2023
Turistický krúžok v Laznej doline
Prvú adventntnú nedeľu sme v rámci turistického krúžku uskutočnili vychádzku dolinou Lazná, počas ktorej sme spoznávali krásy okolitej prírody a užili si zimné radovánky.
Publikoval - 7/12/2023
Deň vďakyvzdania (Thanksgiving day)
V mesiaci november sme si na hodinách anglického jazyka pripomenuli Deň vďakyvzdania. Jeho korene siahajú až do roku 1621 a je neodmysliteľnou súčasťou každej americkej rodiny. Žiaci si k téme rozšírili slovnú zásobu (tajničky, kvízy, pracovné listy), pomáhali pri výzdobe nástenky a diskutovali o tom, za čo všetko môžeme „byť vďační“.
Ďakujeme našim šikovným žiakom za ich námety a tvorivé nápady.
Publikoval - 30/11/2023
Technická olympiáda - okresné kolo
23. 11. 2023 sa na ZŠ s MŠ Pionierska 2 uskutočnilo okresné kolo Technickej olympiády. Svoje vedomosti a zručnosti si vyskúšali žiaci z desiatich základných škôl okresu Brezno. Tridsiati súťažiaci boli rozdelení do kategórie mladších a starších žiakov.
Publikoval - 28/11/2023
Svetový deň pozdravov - World Hello Day
Srdečnými pozdravmi sme si spríjemnili Svetový deň pozdravov - World Hello Day

Dňa 21. novembra 2023 sme si aj my v V.D a VI.B pripomenuli Medzinárodný deň pozdravov. S pani učiteľkou Oceľovou sme si priblížili tento deň, ktorého cieľom je podporiť mier, pokoj vo svete a uvedomiť si dôležitosť potrebného osobného kontaktu s ľuďmi.
Na hodine slovenského i anglického jazyka sme vypracovávali zábavné úlohy a projekt k téme Pozdravov. Veď nič nás nestojí milý pozdrav, úsmev či srdečný pohľad do očí.
Všetci spoločne sme nachádzali čím viac pozdravov vo viacerých svetových jazykoch:
Good day, Ahoj, Guten Tag, Hi!, Dzien dobry, Bonjour, Buenos dias, Buon giorno, Hello, Aloha, Ciao, Zdravo, Hola, Olá, Shalom, God Dag, Hei, Tere, Salam a iné.
Symbolicky, zábavným učením a zábavnými aktivitami sme si spríjemnili naše vyučovacie hodiny milým pozdravom.
Publikoval - 28/11/2023
Pasovanie prvákov do ŠKD
Dňa 22.11.2023 sa naši malí kamaráti prváci slávnostne zaradili medzi nás klubárov. V ŠKD sme si pre nich pripravili veľkú udalosť „Pasovanie klubárov“. Pred pasovaním ich starší kamaráti prekvapili krátkym programom a zábavnými súťažami v ktorých plnili nenáročné úlohy . Potom museli zložiť sľub v ktorom sľúbili, že sa budú správať tak, ako sa na správneho školáka patrí.
Publikoval - 24/11/2023
Dohovor o právach dieťaťa
Dnešný deň 20. november, ktorý bol svetovou organizáciou UNESCO vyhlásený za Svetový deň detí, si pripomíname prijatie Dohovoru o právach dieťaťa. Pre žiakov našej školy odznela na začiatku 3tej vyučovacej hodiny rozhlasová relácia, prostredníctvom ktorej boli žiaci oboznámení so základnými právami detí. Na hodinách občianskej výchovy sme pre žiakov šiesteho ročníka v rámci osvety zorganizovali besedu, kde sme si povedali bližšie informácie k Dohovoru o právach detí a priblížili si tak dôležitosť tohto dokumentu.
Publikoval - 20/11/2023
Talent Kláry Jarunkovej
Talent Kláry Jarunkovej , v ZŠ K. Jarunkovej, v Podbrezovej
Dňa 16.11.2023 sa naše žiačky zo štvrtých ročníkov zúčastnili súťaže Talent Kláry Jarunkovej zameraný na život a pôsobenie brig. gen. v. v. Ing. Ivana Bellu.
Publikoval - 20/11/2023
Literárny Lučenec
Nelka Kúdelková z 9.A získala 2.miesto v celoslovenskej súťaži vo vlastnej tvorbe Literárny Lučenec
16.11.2023 sa uskutočnilo v Novohradskej knižnici v Lučenci vyhodnotenie XVI. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe Literárny Lučenec.
Publikoval - 20/11/2023
Deň červených makov na hodinách anglického jazyka
Na našej škole sme si my pripomenuli významný deň, Deň červených makov – Deň pamäti, spomienok na obete svetových vojen, ktorý si každoročne pripomíname 11. novembra. Tento pamätný deň je štátnym sviatkom v mnohých krajinách: Spojenom kráľovstve, USA, Austrálii, Kanade, Novom Zélande a iných.
Publikoval - 16/11/2023
Dňa 13. novembra oslavujeme Svetový deň láskavosti
Tento výnimočný deň vznikol v roku 1988 v Tokiu.
Na hodinách anglického jazyka sme si priblížili, čo je podstatou tohto sviatku a spoločne sme diskutovali o tom, ako môžeme „LÁSKAvosť“ zaradiť do svojho každodenného života.
Ďakujeme našim žiakom za tvorivosť, skvelé nápady, prezentáciu vlastných skúseností a peknú vzájomnú spoluprácu.
Publikoval - 16/11/2023
Regionálne kolo súťaže v anglickom jazyku „Let’s play!“
V stredu 15.11. sa víťazky školského kola súťaže v anglickom jazyku “Let’s play!” zúčastnili regionálneho kola v ZŠ Heľpa. Perfektne pripravené štvrtáčky Saška a Elka výborne zvládli písomný test aj praktickú časť a získali 1. miesto. Dievčatám srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v ďalších súťažiach.
Publikoval - 16/11/2023

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2022/2023 si prečítate TU


Aktívna škola
ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno je v koncepte Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Aktívna škola. Ide o komplexný prístup k pohybovým aktivitám na školách, ktoré realizuje škola pred, počas alebo po skončení vyučovania.
ŠKOLSKÉ POMÔCKY PRE PRVÁKA
 • Školská taška
 • Peračník – 10 ks trojhranných  farbičiek /odporúčané Faber-Castell/, mäkká ceruzka 2B, menšie pravítko, detské nožnice so zaobleným hrotom,
 • Plastové  strúhadlo so zásobníkom,
 • Menšie tyčinkové lepidlo /odporúčané Pritt/.
 • Prezuvky s vreckom– klasické plátenné so spevnenou podrážkou s anatomickým tvarovaním.
 • Fľaša na vodu a desiatový box
 • Zošity - č. 511 (6 ks),   č. 513 (4ks),   č. 520 (3ks),  č. 420 (veľký čistý zošit),  štvorčekový zošit A5 č. 5110, slovníček č. 624,  notový zošit. Obaly na zošity veľké a malé.
 • Pomôcky na výtvarnú výchovu – do  detského kufríka vložiť ochranný obrus na lavice pre jedno dieťa, zásterka alebo tričko, handrička na utieranie štetca, lepidlo strednej veľkosti / vhodné Pritt/,voskové pastelky,  vodové farby, štetce ploché č.  6, 10,  plastová nádobka na vodu, plastelína, farebný papier 12 listový.
 • Výkresy: 30 ks výkresy A4, 10 ks výkresy A3.
 • Pomôcky na telesnú výchovu – vrecko na TV, biele bavlnené tričko, tepláková súprava /nohavice a mikinu zo vzdušných materiálov/, ponožky, tenisky alebo cvičky s bielou podrážkou, malá loptička, detské textilné švihadlo s dĺžkou do 210 cm.
 • Iné pomôcky: malý uteráčik, hygienické vreckovky.

Všetky osobné veci je potrebné označiť menom.
Žiak dostane bezplatne: Šlabikár č. 1, 2, Čítanku,  predpisové písanky, pracovný zošit Matematika č. 1, 2., pracovný zošit k Prvouke.
OZNAM  O POSKYTOVANÍ  DOTÁCIE  NA  STRAVU  OD  1.9.2023
Milí rodičia,
V novom šk.roku 2023/2024 je možné poskytnúť dotáciu na stravu pre deti navštevujúce základnú školu alebo posledný ročník materskej školy (predškoláci).
Ak máte záujem o poskytnutie dotácie na stravu,  je potrebné o ňu požiadať na priloženom tlačive (návratka) a doručiť do kancelárie ŠJ najneskôr do 21.7.2023. V prípade, ak nedoručíte túto návratku v stanovenom termíne, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu. Režijné náklady pre žiakov ZŠ zostávajú v sume 5 Eur.
Upozorňujeme, že táto návratka neslúži ako prihláška na stravovanie a dieťa je potrebné na stravovanie v šk. roku 2023/2024 prihlásiť. Môžete tak urobiť od 28.8.2023 v kancelárii ŠJ.
Viac informácií TU

Školská jedáleň tel.č. 048/6197811, 0911311737
Nový školský poriadok platný od 1.9.2023 si prečítate
Vážení rodičia budúcich prvákov !
Vzhľadom na nízky záujem o vyučovanie nespojitého písma Comenia script oznamujem, že v školskom roku 2023/2024 sa všetci žiaci prvého ročníka budú učiť rovnakým spôsobom viazané písmo.
PaedDr. Roman Snopko, PhD., riaditeľ školy

Rozhodnutie R- 14/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materských školách zriadených mestom Brezno s účinnosťou  od 1. januára 2023. Rozhodnutie číslo: R- 14/2022 si prečítate TU.

Rozhodnutie R – 16/2022 o výške stravného na rok 2023 s účinnosťou  od 1. januára 2023. Rozhodnutie číslo: R- 16/2022 si prečítate TU.

Nové VZN 06/2023 - o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Brezno s účinnosťou od 1. júna 2023. VZN 06/2022 si prečítate TU.
Návrat na obsah